Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Privatizácia, reštitúcia

Privatizácia – proces premeny štátneho majetku na súkromný. Môže byť predaný jednotlivcom, spoločnostiam, alebo rozdelený medzi občanov zadarmo (symbolickú cenu).

Reštitúcia – navrátenie majetku pôvodným majiteľom, prípadne ich priamym dedičom

Formy privatizácie

- priamy predaj celých alebo častí podnikov fyzickým alebo právnickým osobám formou verejných akcií, prenájom celých podnikov alebo častí jednotlivcom či skupinám (zamestnancom),
- premena štátnych podnikov na akciové spoločnosti a predaj akcií na burze,
- čiastočný predaj akcií štátnym podnikom na burze, pričom si štát ponecháva menšinový, alebo väčšinový podiel,
- premena na a.s. zamestnancov,
- premena š.p. na družstevné podniky

- kupónová privatizácia- rieši otázku veľkých štátnych podnikov. Priamym základom je tzv. transformačný zákon. Transformácia podniku do takej formy, ktorá umožňuje privatizáciu. Najčastejšie ide o účastnícku formu podnikania, do ktorej sa zapája domáce obyvateľstvo metódou investičných kupónov, za ktoré si nakupujú akcie doterajších štátnych podnikov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk