referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Filip
Piatok, 23. augusta 2019
Kombinovanaádoprava
Dátum pridania: 08.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: konifero
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 715
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
Podľa smernice Rady Európy č. 92/106 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi je kombinovaná doprava definovaná nasledovne:

Kombinovaná doprava znamená prepravu tovaru medzi členskými štátmi, kde nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba na cestné vozidlo alebo kontajner dlhý 20´ alebo väčší použije v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravy cestu a na ostávajúcom úseku železnicu, vnútrozemskú vodnú alebo námornú dopravu, pričom táto časť prepravy presahuje 100 km vzdušnou čiarou a počiatočný alebo koncový úsek prepravy po ceste sa vykoná:

- medzi bodom, kde bol tovar naložený a najbližšou vhodnou železničnou stanicou nakládky pri počiatočnom úseku prepravy a medzi najbližšou vhodnou železničnou stanicou vykládky a bodom, kde bol tovar vyložený pri konečnom úseku prepravy; alebo

- vo vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzdušnou čiarou z vnútroštátneho riečneho prístavu alebo námorného prístavu nakládky alebo vykládky.
Kombinovaná doprava sa uskutočňuje:

Na železničných tratiach, ktoré boli stanovené v Dohode AGTC - Európska dohoda o najdôležitejších tratiach kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch. Dohoda AGTC stanovuje:

- dôležité železničné trate medzinárodnej kombinovanej dopravy;
- objekty majúce dôležitý význam pre medzinárodnú kombinovanú dopravu (terminály, pohraničné železničné stanice, železničné stanice so zmenou rozchodu, trajektové linky a prístavy);
- technické charakteristiky jestvujúcich a nových železničných tratí dôležitých pre medzinárodnú kombinovanú dopravu;
- efektívne parametre vlakov a minimálne normy infraštruktúry kombinovanej dopravy (terminály, pohraničné železničné stanice a prístavy) ktoré majú dôležitý význam pre kombinovanú dopravu.

Na vnútrozemských vodných cestách a príbrežných trasách, ktoré boli stanovené v Protokole o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných cestách k Dohode AGTC. Protokol stanovuje:

- európske vnútrozemské vodné cesty pre pravidelnú medzinárodnú kombinovanú dopravu;
- minimálne technické a prevádzkové požiadavky na európske vnútrozemské vodné cesty významné pre medzinárodnú kombinovanú dopravu;
- terminály v prístavoch, ktoré sú významné pre medzinárodnú kombinovanú dopravu;
- minimálne technické a prevádzkové požiadavky na terminály v prístavoch významných pre medzinárodnú kombinovanú dopravu.

MULTIMODÁLNA DOPRAVA:

Preprava tovaru dvoma alebo viacerými druhmi dopravy.

INTERMODÁLNA DOPRAVA:

Premiestňovanie tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke alebo cestnom vozidle (nákladová jednotka kombinovanej dopravy), ktoré používajú postupne dva alebo viac druhov dopravy bez toho, aby sa s tovarom manipulovalo pri zmene druhu dopravy. Naviac, termín intermodalita sa používa na opísanie dopravného systému, kde sa dva alebo viac druhov dopravy používa na prepravu tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy nepretržito, bez nakladania alebo vykladania, v prepravnom reťazci od dverí – k dverám*.

KOMBINOVANÁ DOPRAVA:

Intermodálna doprava, kde väčšia časť cesty v Európe sa vykonáva železničnou, vnútrozemskou vodnou, alebo námornou dopravou a každý počiatočný a koncový úsek cesty, ktorý sa vykoná cestnou dopravou je čo najkratší.

POZEMNÁ KOMBINOVANÁ DOPRAVA:

Kombinovaná doprava po železnici a ceste. V slovenčine termín pozemná kombinovaná doprava neznamená kombinovanú dopravu vo všeobecnom význame ale osobitne prepravu cestných návesov na železničných vozňoch.

TECHNOLÓGIA RO-LA:

Preprava celých cestných vozidiel vo vlaku, v ktorom sa používajú špeciálne železničné vozne so zníženou podlahou v celej svojej dĺžke. Takáto preprava sa označuje aj ako „pohyblivá cesta“ skrátene Ro-La.

SPREVÁDZANÁ DOPRAVA:

Preprava celého cestného vozidla aj s posádkou, iným druhom dopravy (napr. plavidlom alebo vlakom).

HORIZONTÁLNA NAKLÁDKA A VYKLÁDKA (RO-RO):

Nakládka a vykládka cestných vozidiel, železničných vozňov alebo IPJ na alebo z plavidla po vlastnej osi alebo na kolesách pripevnených na tento účel. V prípade Ro-La sa nakladajú a vykladajú na vlak len cestné vozidlá.

VERTIKÁLNA NAKLÁDKA A VYKLÁDKA (LO-LO):

Nakladanie a vykladanie intermodálnych preprvných jednotiek (INJ, pozri časť 4.1) pomocou zdvíhacieho zariadenia.

LOGISTIKA:

Organizácia a riadenie zásobovacieho reťazca v širšom zmysle. Reťazec môže siahať od zásobovania výrobcov, cez riadenie materiálu v závodoch, dodávanie do skladov a distribučných centier, triedenie, manipulovanie, balenie až po konečnú distribúciu k zákazníkovi.

ZÁSIELKA:

Tovar, poslaný na základe jednej zmluvy o preprave. V kombinovanej doprave, sa môže táto definícia použiť na štatistické účely, na meranie prepravných jednotiek alebo cestných vozidiel. Zoskupovanie niekoľkých zásielok do plného zaťaženia sa nazýva konsolidácia alebo zoskupovanie.

PREKLÁDKA:

Pesunutie INJ z jedného dopravného prostriedku na iný.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.