Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

A vállalkozás könyvelése

A vállalkozók kötelesek könyvelést vezetni. Csak az a vállalkozó nem vezet könyvelést, aki a kiadásait nem támasztja alá könyvelési bizonylatokkal, hanem a törvény által megszabott %-ban számítja ki a bevételeiből. Az ilyen vállalkozó csak a bevételeit alátámasztó könyvelési bizonylatokat teszi el.év végen ezeket a bevételeket összeadja és a megkapott összbevételből számítja ki a kiadásokat megszabott %-ban. A többi vállalkozó könyvelést vezet és pedig a jogi személy kettős könyvelést a természetes személy egyes könyvelést. Ha a természetes személy beiratkozik a kereskedelmi cégjegyzékbe köteles kettős könyvelést vezetni.

Vállalkozási terv -Podnikateľský' plán

Minden vállalkozó vállalkozása kezdetén vállalkozási tervet készít. Célja a cég jelenlegi helyzetének az értékelése a jövő felmérése, a hosszú és rövid távú cél kitűzése és azoknak a módszereknek a meghatározása, a melyekkel a célokat a vállalkozó el akarja érni. A tervnek tartalmaznia kell:

- a cég erős és gyenge oldalainak a meghatározását,
- meghatározni a konkurenciát közvetlen környezetünkben (kik és hányan vannak ennek alapján felmérik a vállalkozás lehetőségeit és kockázatait),
- a piacelemzés elkészítése-milyen paicokon, mit és milyen mennyiségbe szeretnénk eladni,
- megjelöljük vállalkozásunk előnyeit (ár, kivitelezés),
- A termékek jellemzése pontos adatokkal,
- A vállalat pénzügyi helyzetének az ismertetését,
- A vállalat vagyonának ismertetését,
- A személyzet bebiztosítása a szervezés felépítése (mennyi alkalmazott?)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk