referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Pondelok, 1. marca 2021
Externé zdroje financovania podniku
Dátum pridania: 26.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 231
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 22m 30s
Pomalé čítanie: 33m 45s
 

Vlastníci tohto typu akcií požívajú plné práva a musia plniť aj všetky povinnosti akcionára.

Práva akcionára:
- podieľať sa na riadení spoločnosti
- získavať podiel na zisku (dividendu)
- zachovanie pôvodného podielu na majetku spoločnosti
- zodpovedajúci podiel na likvidačnom zostatku

Povinnosti akcionára:
- v stanovenom termíne zaplatiť spoločnosti úplnú hodnotu akcií, ktoré upísal
- ručiť za záväzky spoločnosti do výšky ešte nesplatenej hodnoty akcií

Okrem kmeňových akcií môže akciová spoločnosť získať kapitál aj emisiou prioritných a zamestnaneckých akcií.
Prioritné akcie sú v porovnaní s kmeňovými zvýhodnené v dvoch smeroch - dividenda, ktorá na ne pripadá, má prednosť pred výplatou dividendy na kmeňovú akciu
- pri likvidácii spoločnosti sa z likvidačného výnosu najskôr uspokojujú nároky vlastníkov prioritných akcií.
na druhej strane majú prioritné akcie aj nevýhody a síce, že spravidla nemajú hlasovacie a odberné právo.
Emisia prioritných akcií umožňuje spoločnosti získať dodatočný kapitál, aj keď drahšie, ako formou dlhodobého úveru, ale bez povinnosti vyplatiť príslušnú sumu v stanovenom termíne.
Zamestnanecké akcie sú osobitným druhom akcií, ktoré zvyšujú záujem zamestnancov o prosperitu spoločnosti a prispievajú k sociálnemu zmieruj. Ide o akcie na meno, ktoré môžu nadobúdať zamestnanci spoločnosti za zvýhodnených podmienok určených stanovami. Tieto výhody bývajú na druhú stranu kompenzované tým, že prevod akcií sa môže uskutočňovať len medzi zamestnancami spoločnosti.
Variant je finančným nástrojom spojeným so získavaním kapitálu spoločností z externých zdrojov. Je stelesnením práva vlastníka variantu kúpiť pevne určený počet kmeňových akcií v priebehu stanoveného obdobia za vopred určenú cenu. Na rozdiel od oprie sa vždy edituje ako súčasť cenného papiera (kmeňovej akcie alebo obligácie). Pričom je pri emisii určené, či je varan spojený s cenným papierom oddeliteľne alebo neoddeliteľne.
Technika emisii akcií sa líši podľa charakteru akciovej spoločnosti, pre ktorú sa editujú. Malé akciové spoločnosti akciami takmer vôbec neobchodujú, vlastní ich len malý počet ľudí. Nazývame ich súkromne vlastnení spoločnosti. Vydanie akcií pri zakladaní takejto spoločnosti, prípadne pri zvyšovaní akciového kapitálu, má charakter súkromnej emisie. Akcie väčších spoločností, ktoré vlastní množstvo investorov, nazývame verejne vlastnené. S ich akciami sa bežne a pravidelne obchoduje na kapitálovom trhu. Tieto akcie majú charakter verejne obchodovateľného cenného papiera. Vydávanie akcií verejne vlastnených spoločností sa uskutočňuje verejnou emisiou, čo znamená verejný predaj akcií širokému okruhu investorov. Emisia akcií je pomerne zložitá procedúra. Emitujúca firma musí najskôr rozhodnúť o veľkosti kapitálu, ktorý chce získať a o type vydávaných akcií. Potom nasleduje výber sprostredkovateľa, ktorý umiestňuje na primárnom trhu. Proces predaja akcií sa začína vydaním predbežnej ponuky obsahujúcej základné údaje o pripravovanej emisii. Vlastný predaj akcií záujemcom uskutočňuje buď sám sprostredkovateľ prostredníctvom svojej predajnej siete, alebo môže vytvoriť predajnú skupinu.

2.2 DLHODOBÉ A STREDNODOBÉ ÚVERY

Úver je pre podnik návratnou formou získavania cudzích externých zdrojov. Je to ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká pri odovzdaní konkrétnej hodnoty na dočasné použitie, t. j. s podmienkou návratnosti. Za dlhodobé úvery sa považujú finančné zdroje získavané podnikmi úverovou formou na dobu prekračujúcu 4 - 6 rokov. Medzi dlhodobé úvery patria:
- úvery získané emisiou podnikových obligácií
- finančné úvery
- dlhodobé pôžičky na dlžný úpis

Obligácie sú cenné papiere vyjadrujúce dlžnícky záväzok podniku, ktorý ich vydal.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.