referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Piatok, 26. februára 2021
Externé zdroje financovania podniku
Dátum pridania: 26.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 231
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 22m 30s
Pomalé čítanie: 33m 45s
 

Vydávajú sa spravidla na 10 - 20 rokov, ale inflácia dobu splatnosti skracuje. V priebehu dlhoročného využívania podnikových obligácií ako formy získavania dlhodobých finančných zdrojov, sa vyvinulo viacero ich foriem, a to:
a.)podľa spôsobu ručenia eminenta
- obligácie bez konkrétneho zabezpečenia emisie, ide o silné a
úverovo schopné firmy
- obligácie zabezpečené konkrétnym majetkom eminenta
- obligácie zabezpečené zárukou štátu
b.) podľa spôsobu stanovenia úrokového výnosu
- priamo na obligácie je vyznačený úrokový výnos percentom z
nominálnu
- obligácia s meniacou sa úrokovou mierou - mení sa každé 3 - 6
mesiacov, ale len v určených hraniciach
c. ) podľa splácania obligácii
- splatenie obligácii v termíne pevne stanovenom pri emisii
- splatenie obligácii pred uplynutím doby splatnosti (toto právo si
eminenta vyhradzuje pri emisii a musí byť uvedené na obligácii)
d.) osobitné druhy obligácii
- konvertibilné obligácie - majiteľ obligácii ich môže vymeniť za iné
cenné papiere vydané eminentnom
- obligácie s nulovým kupónom - úroky sa vyplácajú neraz pri
splatnosti obligácie
- ziskové obligácie - majitelia obligácii majú právo na určitý podiel
na zisku nad kupónovú úrokovú mieru
- obligácie s dvojitou menou - emisiou získané prostriedky a úroky sa
platia v inej mene v akej sa uskutoční splatenie obligácie
- zamestnanecké obligácie - podnik ich edituje pre zamestnancov
- rizikové obligácie- obligácie s vysokou úverovou mierou, ktoré
editujú podniky s nízkym hodnotením úverovej schopnosti
- medzinárodné obligácie - patria sem zahraničné obligácie a
euroobligácie

Obligácie ako cenný papier musia mať isté náležitosti, ktoré sú uvedené na jej plášti. Sú to:
- názov a sídlo eminenta
- názov obligácie a jej číselné označenie
- nominálna hodnota obligácie
- spôsob určenia výnosu
- vyhlásenie eminenta, že dlhuje nominálnu hodnotu obligácie jej
majiteľovi
- záväzok eminenta splatiť nominálnu hodnotu v istom termíne ,
vyplácať určený výnos v stanovených termínoch, spôsob týchto výplat
a určenie platobného miesta
- pri obligáciách znejúcich na meno aj meno prvého majiteľa
- dátum vydania obligácie a podpisy oprávnených predstaviteľov
eminenta
- údaj o povolení emisie príslušným orgánom

Finančné úvery sú charakteristické tým, že sa poskytujú a prijímajú v peňažnej forme na základe úverovej zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.