referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Streda, 21. apríla 2021
Externé zdroje financovania podniku
Dátum pridania: 26.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 231
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 22m 30s
Pomalé čítanie: 33m 45s
 

Finančné úvery sa poskytujú vo viacerých formách:
a.) termínované pôžičky slúžia najčastejšie na financovanie rozvojových potrieb podniku, preto sa označuje aj ako investičný úver. Môžu byť určené aj na krytie potrieb prevádzkového charakteru. Prostriedky na splácanie termínových pôžičiek sa majú vytvárať z výnosov úverovaných objektov. Vzhľadom na rizikovosť tohto úveru veritelia spravidla požadujú krytie prvotriednou osobou alebo majetkovou zárukou, obmedzujú objem úveru tak, aby sa dlžník podieľal vlastnými zdrojmi na finančnom krytí úverovaného projektu a snažia sa dohodnúť čo najkratšiu lehotu splatnosti. Termínované pôžičky sa poskytujú na 1 - 10 rokov, splácajú sa postupne v priebehu celého trvania dlhu a bývajú zabezpečené, čím sa veritelia chránia proti riziku.
b.) pôžičky poskytované formou hypotekárnych záložných listov. Ide o úvery poskytované na nákup, výstavbu, rekonštrukciu a údržbu nehnuteľností. Podnik, ktorý chce získať dlhodobý úver ponúkne banke ako záruku istý nehnuteľný majetok. Banka zaťaží tento majetok hypotékou. Ak by dlžník nesplnil záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy, má banka právo príslušné nehnuteľnosti predať a uhradiť tak svoju pohľadávku.
c.) pôžičky v rámci revolvingového systému sú osobitnou úverovou formou. Podstatou je, že získaný krátkodobý úver sa spláca z ďalšieho krátkodobého úveru a nadobúda tým charakter dlhodobého úveru. Revolvingové úverovanie dlhodobejších potrieb je z hľadiska podnikovej likvidity veľmi riskantné a aj drahé
d.) exportný úver je osobitnou formou poskytnutia preddavku na zahraničnú pohľadávku exportéra.

Dlhodobé pôžičky na dlžný úpis je úverová forma, ktorá nie je sprostredkovaná finančným trhom. Pôžička sa poskytuje na základe zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom na dobu do 15 rokov. Zárukou býva zápis nehnuteľného majetku podniku do knihy vlastníctva nehnuteľností.
Strednodobé úvery sa poskytujú na 1 - 4 roky. Najrozšírenejšie sú dodávateľské úvery. Tieto poskytujú dodávatelia strojov a zariadení svojim odberateľom v naturálnej forme s cieľom zvýšiť odbyt svojich výrobkov. Po poskytnutí tejto formy úveru zariadenie buď prechádza do vlastníctva odberateľa alebo sa odberateľ stáva vlastníkom až po uhradení poslednej splátky dodávateľovi

2.3 KRÁTKODOBÉ ÚVERY

Krátkodobé úvery sú určené na krátkodobé preklenovanie nesúladu medzi potrebu zdrojov financovania a ich disponibilnou výškou. Lehota splatnosti je do 1 roka.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.