referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Estera
Pondelok, 12. apríla 2021
Externé zdroje financovania podniku
Dátum pridania: 26.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 231
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 22m 30s
Pomalé čítanie: 33m 45s
 

Medzi hlavné formy krátkodobých úverov patrí:
- obchodný úver
- stále pasíva
- preddavky od odberateľov
- komerčné papiere
- krátkodobé bankové úvery

Obchodný úver ako najstaršia forma úveru, je charakteristický tým, že odberateľ zaplatí dodávateľovi za tovar alebo služby až po uplynutí dohodnutej lehoty. Písomným dokladom o zavretí tejto zmluvy je faktúra, v ktorej sú uvedené okrem druhu, množstva a ceny tovaru aj konkrétne platobné podmienky. V prípade obchodného úveru ide o presné dohodnutie oneskoreného termínu platenia. Obchodný úver má výhody tak pre dodávateľa ako aj pre odberateľa (nemusí mať okamžite k dispozícii peňažné prostriedky). Pri obdobnom úvere je úrok zakalkulovaný do ceny tovaru.

Stále pasíva sú úverovým zdrojom financovania, ktoré sa v podniku dočasne uvoľňujú a pri nepretržitosti reprodukčného procesu majú trvalý charakter. Vznikajú v dôsledku právnych úprav. Podnik má tieto zdroje financovania k dispozícii bezúročne. Ide hlavne o:
-záväzky voči zamestnancom
-záväzky voči štátnemu rozpočtu
Záväzky voči zamestnancom vznikajú v podniku preto, lebo k vynakladaniu živej práce dochádza denne, k jej zúčtovaniu k 15. a k poslednému dňu v mesiaci, ale výplata miezd sa uskutočňuje až s niekoľkodenným oneskorením. Úver vo výške záväzkov voči zamestnancov poskytujú podniku pracovníci, ktorých podnik zamestnáva.
Záväzky voči štátnemu rozpočtu vyplývajú z predpisov upravujúcich odvod daní. Medzi vznikom, zúčtovaním a odvodom daní do štátneho rozpočtu je určité obdobie, počas ktorého podnik disponuje s peňažnými prostriedkami, ktoré má odviesť formou daní. V tomto prípade štát bezúročne financuje podnik.

Preddavky od odberateľov sa praktizujú hlavne v tých odboroch podnikania, kde sa výroba finálneho produktu vyžaduje dlhú dobu alebo kde sa vyrábajú produkty ťažko realizovateľné iným odberateľom. Pre dodávateľa predstavuje preddavok bezúročný zdroj financovania a zabezpečenie si odberateľa.

Komerčné papiere predstavujú krátkodobý platobný prísľub, obchodovateľný na trhu. Podnik získava úver tak, že edituje príslušné cenné papier.

Krátkodobé bankové úvery poskytujú podnikom obvodné banky v týchto hlavných formách:
- kontokorentný úver
- krátkodobá účelová pôžička
- lombardný úver
- neskonaný úver
- prevzatie úverovej záruky
Kontokorentný úver slúži predovšetkým na prekonanie krátkodobých platobných ťažkostí, t. j. na krátkodobé zlepšenie platobnej schopnosti a likvidity podniku. Poskytuje sa na bežnom účte podniku tým, že podnik môže do dohodnutej výšky ísť do debetu.
O poskytnutie účelovej pôžičky musí podnik banku požiadať.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.