referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Význam a úlohy účtovníctva
Dátum pridania: 05.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: araseli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 429
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Význam a úlohy účtovníctva

V každej účtovnej jednotke vzniká počas roka množstvo hospodárskych operácií, ktoré treba priebežne zaznamenať ( nákup materiálu, predaj tovaru za hotovosť alebo na faktúru, výplata miezd zamestnancom, výber peňazí z bankového účtu a pod. ). Všetky tie hospodárske operácie, ktoré evidujú v účtovníctve, sa nazývajú účtovné prípady.

Účtovníctvo plní tieto úlohy:

•včas a presne eviduje stav a pohyb všetkého majetku a záväzkov účtovnej jednotky tak, aby bola zabezpečená dôsledná ochrana proti rozkrádaniu alebo inej forme odcudzenia
•eviduje majetok nielen podľa jednotlivých foriem a druhov, ale aj podľa jeho pôvodu
•zaznamenáva všetky náklady a výnosy
•zisťuje veľkosť hospodárskeho výsledku
•podľa potreby zabezpečuje presnú evidenciu o uvedených skutočnostiach nielen za účtovnú jednotku ako celok, ale aj za jednotlivé vnútropodnikové útvary
•poskytuje dostatok informácií pre vnútropodnikové plánovanie, rozpočtovanie a kalkulácie, ktoré spolu s účtovníctvom tvoria účtovný informačný systém podniku
•slúži ako dôležitá informačná základňa pre riadenie a kontrolu zo strany manažmentu podniku
•poskytuje dostatok informácií aj pre štátne orgány, ale aj pre vlastníkov, veriteľov, banky a iných, ktorí sa zaujíma o činnosť danej účtovnej jednotky

Funkcia účtovníctva:

•registračná – presná evidencia majetku
•informačná – informácie na riadenie
•kontrolná – vytváranie kontrolného systému
•ekonomická – zisťuje informácie pre hospodárne vynakladanie majetku

Členenie účtovníctva:

•jednoduché účtovníctvo (bežné) - vedú podnikatelia nezapísaný do obchodného registra
•podvojné účtovníctvo (finančné) - vedú všetky podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registry.


Účtovníctvo sa musí viesť:

•úplne - t.j. musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady daného účtovného obdobia
( od 1.1. do 31.12. ). Nie je možné žiadny účtovný prípad vynechať a žiadny doplniť

•preukázaným spôsobom – t.j. ku každému účtovnému prípadu musí byť doložený príslušný doklad a len na základe neho účtovný prípad zaúčtuje v účtovných knihách. K preukázateľnosti účtovníctva patrí aj povinnosť inventarizácie majetku a záväzkov
( pravidelne k 31.12.)

•správne - t.j. všetky účtovné prípady sa zaúčtujú v súlade so zákonom o účtovníctve a inými právnymi predpismi, ktoré sa ich týkajú.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.