referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Manažment
Dátum pridania: 07.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: araseli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 532
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Manažment, pojem a podstata manažmentu, začiatky teórie manažmentu - pojem manažment sa začal objavovať v 19 stor. v USA, pretože v súvislosti s priemyselnou revolúciou nastal problém vo vedení podnikov. Manažment vystupuje v 2 pojmových podobách:

1.Funkčná podoba
2.Inštitučná podoba (riadiaci aparát)

- manažment je orientovaný na všetky organizácie
- predstaviteľmi manažmentu boli :

Taylor – vypracoval strojnú časovú štúdiu na základe toho stanovil normy pracovného výkonu čím zároveň zvyšoval produktivitu práce. Nevýhodná bola monotónna práca robotníkov.

Mayo - zohľadnil psychiku ľudí

Fayol – vypracoval teóriu administratívneho riadenia. Tá pozostáva z 5 funkcií: predvídavosť, organizovanie, prikazovanie, koordinovanie a kontrola

Weber – tvorca byrokratického riadenia, presne vymedzil pravidla, kládol dôraz na formálnosť

Ford – zaviedol masovú výrobu automobilov

Baťa - uplatnil prvky z japonského a amer. manažmentu, zriadil samostatné zúčtovateľné jednotky (oddelil výrobu od obchodu)

Hl. známky japonského manažmentu:

- kolektívny spôsob riadenia
- lojalita
- demokratický spôsob riadenia
- deľba práce
- odovzdávanie skúsenosti ostatným

Hl. známky amerického manažmentu:

- direktívny spôsob riadenia
- práca jednotlivca
- prestížnosť
- byrokracia
- dosiahnutie maximálnych ziskov

Hl. známky európskeho manažmentu:

- predstaviteľ Tomáš Baťa
- uplatnil prvky japonského a amer. manažmentu
- znaky: - plánovanie
- zriadil samostatné zúčtovateľné jednotky (oddelil výrobu od obchodu)

Manažérske funkcie

1. Plánovanie:

- najdôležitejšia funkcia manažmentu- vytýčenie určitého cieľu

Plánovanie zahŕňa – vytýčenie cieľov, stanovenie prostriedkov, určenie postupov a spôsobov
Ciele musia byť – vymedzené, merateľné, časovo ohraničené

Vyvrcholeným cieľom môže byť:

A)Prežitie (ide o udržiavanie dlhodobej plat. schopnosti)
B)Rentabilita kapitálu (ide o výnosnosť kapitálu)
C)Rast podielu na trhu

2.Organizovanie:

- umožňuje realizovať plánové úlohy, ktoré sa majú v konkrétnom čase plniť

Organizovanie v manažmente vytvára:

1.Organizáciu (čo, kde ,kedy voliť...)
2.Hierarchické vzťahy (nadriadený, podriadený)
3.Stabilitu (pevnosť)
4.Synergické efekty (doba práce)

3.Vedenie:

-ide o pôsobenie manažérov na podriadených aby dosiahli ciele

4. Kontrola:

- je zameraná na hodnotenie javov a procesov, ktoré sa v riadenom objekte už uskutočnili

Profil a profesia manažéra

- manažéra charakterizujeme ako vedúceho, kontrolóra a organizátora. Rozsah jednotlivých úrovní manažérov závisí od veľkosti podniku a je dôležité aby si každý podnik vypracoval vlastnú organizačnú štruktúru vlastného podniku.

- vo všeobecnosti existujú 3 úrovne manažérov:

1. vrcholoví manaž. (top manažéri, ktorí riadia chod celého podniku)
2. stredná úroveň (riadia rôzne útvary)
3. manažéri prvej línie (vedúci oddelení, dielni, ktorý priamo komunikujú s výkonnými pracovníkmi)

- profil manažéra: komunikačné schopnosti, empatia, dominujúci, zručnosti, schopnosti, kvalifikačné predpoklady, disciplína, vytrvalosť ...

Štýly vedenia ľudí

- vedením ľudí rozumieme predovšetkým pôsobenie pracovníka na podriadených s cieľom dosiahnuť ich žiaduce pracovné správanie

Štýly vedenia:

autoritatívny
demokratický
liberálny
participatívny
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.