referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Banková sústava
Dátum pridania: 07.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: araseli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 691
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
- banky vznikali z mnohých príčin. Prvý bankový ústav bola tatra banka, ktorá vznikla v Turčianskom sv. Martine v 80 rokoch 19 stor.

Finančný trh- sústreďujú sa tu a prerozdeľujú finančné prostriedky. Delí sa na:

•Peňažný trh- krátkodobé finančné prostriedky
•Kapitálový trh- pre strednodobé a dlhodobé disponovanie s finančnými prostriedkami
•Poistný trh- osobitá forma združovania a prostriedkov
•Trh s cennými papiermi – akcie, obligácie
•Trh s drahými kovmi- zlato, striebro

- sprostredkovateľmi sú banky, poisťovne, burzy a iné finančné inštitúcie. Na strane ponuky vystupuje investor (veriteľ) a na strane dopytu záujemca. Tovarom na bankovom trhu sú peniaze. Cena peňazí je v tomto prípade úrok, za ktorý banka získa peniaze od veriteľa.

Centrálna banka, banková sústava

NBS

- centrálna banka 1 stupeň
- 1993 guvernér - Šramko
- funkcie: d

evízová – nakupuje a predáva valuty
emisná – dáva do obehu bankovky, spravuje rozpočet SR
bankový dohľad – dohliada na komerčné banky
menová funkcia – stanovuje hodnotu meny (SK)

Komerčné banky:

1.Podľa veľkosti:

- malé (s regionálnou pôsobnosťou)
- veľké (VÚB, sporiteľne, zahraničné banky)

2.Podľa zamerania:

- univerzálne (vykonávajú všetky bankové operácie)
- špecializované (špecializujú sa na určitý druh služieb)

•Konsolidačná – na pomoc podnikom s finančnými problémami
•Exim banka – na podporu zahraničného obchodu
•Záručné banky – špecializujú sa na poskytovanie záruk
•Hypotekárne banky – poskytujú úvery

3.Podľa klientely:

- na obyvateľstvo (sporiteľne)
- na podnikateľov (ČSOB)
- pre odvetia (poľnohosp., doprava)

4.Podľa vlastníkov:

- štátne (konsolidačná, Eximbanka)
- a. s. (tatra banka)
- domáce (VÚB)
- zahraničné (ČSOB)

Základné činnosti bánk:

1.Pasívne operácie- príjem vkladov, emisia vlastných dlhopisov – ich výsledok má vplyv na celkovú sumu pasív
2.Aktívne operácie- finančné investície, poskytovanie úverov – má vplyv na objem aktív
3.Neutrálne operácie – zmenárenská činnosť, poplatky za vedenie účtov- neovplyvňujú bilanciu, majú vplyv na hosp. výsledok

Aktívne úverové obchody:

1.krátkodobé:

-kontorentný úver- kombinácia vkladového a úverového účtu. Slúži na preklenutie časového nesúladu medzi výdavkami a príjmami. Klient môže čerpať debet do určitého limitu tento limit musí do určitého času vyrovnať
- zmenkový eskontný úver – krytý zmenkami (zmenka – cenný papier)
-ručiteľský úver – krytý ručením 3 osobou
- lombardný úver- krytý hnuteľným majetkom (cenné papiere, drahé kovy, umelecké diela)
- faktoring – odkúpenie krátkodobých pohľadávok

2. dlhodobé:

- hypotekárny úver- zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti (počas ručenia sa nemôže s nehnuteľnosťou hýbať, pokiaľ nie je splatená)
- komunálny úver – zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti (mestá)
- investičný (účelový) úver – na výstavbu a nákup zariadení
- spotrebný bezúčelový úver – financovanie dlhodobej potreby (najvyššia úroková sadzba, banku nezaujíma dôvod úveru)
- emisný úver – odkúpením dlhopisov emitovaných dlžníkom
- forfaiting – odkúpenie dlhodobých pohľadávok
-lízing – dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia veci

Pasívne operácie bánk – vkladové operácie:

1.Vklady na požiadanie (bežný účet):

- klient musí mať v banke založený účet, tam vkladá peniaze a hocikedy môže vyberať
- pre banku je tento vklad nestabilným zdroj krytia ( banka nevie kedy bude klient potrebovať peniaze)
-niektoré banky môžu chcieť výber väčších obnosov ohlásiť vopred

2.Úsporné vklady:

-je treba účet
- tieto vklady bývajú určené a nemôžete s nimi hýbať

3.Termínované vklady:

-sú to vklady na dobu od 1 mesiaca po 5 rokov
- klient vloží peniaze na určitú stanovenú dobu, počas doby nemôže s nimi nič robiť, jedine v prolongový deň (deň kedy nastala splatnosť)

4.Depozitné certifikáty:

- je podobný ako terminovaný vklad, má však podobu cenného papiera na ktorom je uvedená suma vkladu a je určená, dostupná je v momente splatnosti
 
Podobné referáty
Banková sústava GYM 2.9443 736 slov
Banková sústava SOŠ 2.9821 2860 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.