referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Pondelok, 4. marca 2024
Profil manažéra
Dátum pridania: 30.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: simonka11
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 196
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
5. Profil manažéra


- na vykonávanie manažérskych funkcií sa vyžadujú špecifické vlastnosti a schopnosti , ktorých sa manažéri odlišujú od ostatných pracovníkov
- je to predovšetkým “umenie riadiť“ v záujme dosahovania stanovených cieľov
- vznik profesie manažéra súvisí s postupom vývoja teórie manažmentu
- v začiatkoch boli manažéri úzko prepojení s funkciami vlastníkov, pracovníkov a manažérov
- s vývojom spoločnosti sa oddeľujú záujmy vlastníkov a podnikateľov, vedenie sa zveruje profesionálnemu manažérovi a medzi manažérmi nastáva diferenciácia, kde sa oddeľuje vrcholové vedenie a každodenná operatívna činnosť


Záujmové skupiny Zámery a ciele

VLASTNÍCÍ- rast obratu z predaja , zhodnocovanie kapitálu ,

MANAŽÉRY- vysoká právomoc a vplyv na rozhodovanie , prestížne vystupovanie , možnosť realizovať svoje predstavy a zámery

ZAMESTNANCI- rast miezd , vhodné pracovné zaradenie , sociálna istota , dobré medziľudské vzťahy , zodpovedajúce sociálne postavenie , uznanie v práci ....


Manažér
- pracovník organizácie , ktorý riadi prácu a preberá zodpovednosť za výsledky práce iných
- jeho náplňou je vykonávať manažérske funkcie .

A.) V širšom chápaní - manažér spĺňa tieto predpoklady :
- riadi prácu iných
- jeho naplnením práce je vykonávať manažérske funkcie

B.) V užšom chápaní : top manažment

Rozlišujeme 3 úrovne manažérov :

1.) Manažér 1 línie - majstri , vedúci dielní a podobne .
- sú v priamom kontakte s výkonnými pracovníkmi podniku a kontrolujú ich plnenie

2.) Manažér strednej úrovne - rôznorodá skupina manažérov vyšších vnútropodnikových útvarov

3.) Vrcholoví manažéri - Top manažment
- tí , ktorý usmerňujú a koordinujú činnosť podniku ako celku
- majú v podniku osobité postavenie a tiež osobitý vzťah k vlastníkom

Podľa charakteru činností , ktoré manažéri vykonávajú ich rozdeľujeme do 2 skupín :

1.) Univerzalisti - medzi základné úlohy patrí príprava stratégie rozvoja org. Jednotky a pre realizáciu tejto stratégie si vyberá svojich spoluprac. , ktorý prácu organizuje , stimuluje a kontroluje
- úzko spolupracuje s odbornými manažérmi - špecialistami
- ( riaditeľ divízie , prevádzkar )

2.) Manažér špecialista - odborný manažér , je zameraný na jednotlivé funkčné oblasti podniku , jeho hlavným poslaním je napomáhať univerzalistom a presadzovať stanovené ciele
- ( riaditeľ marketingu , riaditeľ personalistiky )
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.