referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugen
Pondelok, 18. novembra 2019
Základy financovania
Dátum pridania: 29.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: simonka11
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 856
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Finančné zdroje podľa spôsobu získavania :

1.) interné zdroje - výsledok vlastnej podnikateľskej činnosti

a.) zisk - najdôležitejší interný zdroj ( vlastný )
- zabezpečuje samo financovanie podniku - podnik je schopný splácať záväzky a iné úhrady z vlastnej činnosti
- je Výsledok Hospodárenia, ktorý zisťujeme porovnaním výnosov a nákladov
- je kvalitatívny ukazovateľ činnosti podniku
- rozsah financovania podniku závisí od rozdelenia zisku podľa platných zákonov
b.) odpisy - sú najstabilnejší zdroj financovania
- sú peňažným vyjadrením opatrenia dlhodobého majetku
- tento zdroj nie je účelovo viazaný ( podnik ich môže používať na rôzne účely)
c.) predaj nepotrebného majetku
d.) rezervné fondy


2.) externé zdroje - cudzie

a.) vklady vlastníkov - podľa vlastníckej formy ide o tieto vklady:
- vklady spoločníkov (sro)
- akciový kapitál (a.s.)
- členské podiel (družstvo)
- iné dodávateľské vklady
b.) úvery - sú najrozšírenejší cudzí zdroj
- je to náhradný finančný zdroj
- sú vzťahom medzi bankou a klientom

Druhy úverov - najčastejšie sa delia z hľadiska času :
a.) krátkodobé - konkrétny, eskontný, obchodný - dodávateľský, spotrebný
b.) strednodobé - finančný, hypotekárny, spotrebný, emisná pôžička investičný
c.) dlhodobé - finančný, hypotekárny, spotrebný, emisná pôžička investičný

Kontrolný úver - kombinácia vkladového a úverového účtu, poskytuje sa na bežnom účte s tým, že klient môže ísť do debetu (mínusu) na bežnom účte. Výška debetu je dohodnutá v zmluve, ktorá nemusí byť písomná.

Eskantný úver (zmenkový) - banka odkupuje zmenky pred lehotou ich splatnosti

Lembardný úver - musí byť zabezpečený majetkom, má presne dohodnutú lehotu splatnosti. Podľa toho aký predmet klient poskytne ako zálohu poznáme úver na cenné papiere, konkrétny majetok m nehnuteľný majetok, pohľadávky.


Likvidita - platobná schopnosť podniku, ide o schopnosť podniku platiť v stanovených lehotách svoje finančné záväzky.
- ak podnik nemá dostatok finančných prostriedkov a nie je schopný splácať svoje záväzky ide o Platobnú neschopnosť .

Platobná neschopnosť môže byť :

1.) Prvotná platobná neschopnosť - vzniká vlastnou činnosťou podniku ( napr. predzásobením - ak sú príliš veľké zásoby )

2.) Druhotná platobná neschopnosť - vzniká v dôsledku prvotnej platobnej neschopnosti, podnik nieje schopný uhrádzať faktúry, úvery a iné záväzky.

Platobná schopnosť podniku, možno ju dosiahnuť :

- vylúčením nadmernému hromadeniu zásob
- vyrovnanou realizáciou tovarov a záväzkov
- preskúmaním bonity obchodného partnera

Rentabilita - týka sa vlastného kapitálu ® aká je výnosnosť vloženého kapitálu do podnikania
- pri tomto ukazovateli sa porovnáva vlastný a cudzí kapitál ( úvery , pôžičky ) - 30:70
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.