referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Základy financovania
Dátum pridania: 29.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: simonka11
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 856
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Podstata financovania

- financovanie je jadrom každého podnikania a komplexne hodnotí činnosť podniku
- financovanie súvisí s obehom financií v podniku
- riadením financií sa zaoberá finančný manažment podniku a jeho úlohy sú :

1.) získavanie kapitálu
2.) rozhoduje o rozmiestnení financií
3.) kontroluje a riadi kolobeh financií
4.) rozhoduje o rozdelení zisku
5.) vedie finančnú evidenciu


Druhy financovania

A.) bežné financovanie - nákup materiálu, splácanie záväzkou, mzdy
B.) mimoriadne financovanie - pri založení , rozširovaní a zlučovaní podniku
- Podnik musí zostavovať finančný plán , ktorý je nástrojom finančného riadenia podniku a nadväzuje na plán výroby, plán odbytu, personálny plán, plán rozdelenia zisku.
- Podnik zostavuje finančný plán preto aby zosúladil svoje zdroje, príjmi, potreby a výdavky.
- Úlohou finačného plánu je určenie objemu financií, zabezpečenie efektívnosti obehu peňazí, stanovenie peňažných tokov, s cieľom zabezpečiť platobnú schopnosť a ziskovosť podniku.
Finančný plán vychádza zo situácie na trhu a z prognóz do budúcnosti.
Je to hlavný informačný zdroj pre manažment podniku ako nástroj finančného riadenia podniku nadväzuje na ostatné plány podniku ako sú : - plán výroby
- plán odbytu
- personálny plán
- plán rozdelenia zisku
- plán vzťahov so štátnym rozpočtom - dane
odvody

Obsahom finančného plánu sú :
A.) ciele
B.) stratégia
C.) dlhodobý finančný plán ( od 4 rokov ) - zostavuje sa výkaz ziskov a strát a výkaz príjmov a výdavkov
D.) krátkodobý finančný plán ( do 1 roka ) - jeho úlohou je zabezpečiť platobnú schopnosť podniku, aby bol podnik schopný v každom čase uhrádzať záväzky - podnik zostavuje plán zisku a plán peňažných tokov - cash flow

Finančné zdroje podniku :

Tvorba, rozdelenie a použitie finančných zdrojov je dôležitou súčasťou financovania. Finančné zdroje delíme podľa viacerých kritérií :

1.) podľa účelu : 2.) podľa vlastníctva
- kapitál - vlastné ( zisk , odpisy )
- peniaze - cudzie ( úvery , dotácie )

3.) podľa splatnosti : 4.) podľa spôsobu získavania
- trvalé - interné
- krátkodobé - externé
- dlhodobé
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.