referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Ekonomika: Téma č. 3
Dátum pridania: 30.11.1999 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 599
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 


Téma č. 3A:
Ekonómia a ekonomika


- ekonómia – skúma motívy a spôsoby rozhodovania
jednotlivcov i celej spoločnosti v alternatívnom využití vzácnych
(obmedzených) zdrojov v hosp. činností


- delenie: - pozitívna - usiluje sa čo najpresnejšie opísať ekonom.
skutočnosť, vychádza s faktov a odpovedá na otázky aký je ekonom.
život- normatívna
vychádza s hodnotiacich úsudkov a odpovedá na otázky aký by mal byť
ekonom. život- mikroekonómia
skúma správanie sa jednotlivých ekonom. Subjektov (domácnosti, podniky)- makroekonómia
zaoberá sa správaním ekonomiky ako celku (štát)


- ekonomika – oblasť spoločenskej praxe, kt. je zameraná na
cieľavedomú činnosť-
ak sa činnosťou zaoberajú jednotlivé hosp. subjekty (domácnosti, podniky) = mikroekonomika- makroekonomika
predstavuje cieľavedomú hosp. činnosť relatívne samostatných vzájomné
prepojených a doplňujúcich sa hosp. subjektov


- typy makroekonómik: 1. príkazová – hosp. činnosť jednotlivých subjektov
je riadená príkazmi s 1 štátneho centra2. trhová – založená na
systéme slobodného podnikania a fungovania sa zabezpečuje pomocou trh.
mechanizmu3. zmiešaná – má všetky
znaky trhovej ekonomiky, ale úvod na trh. Mechanizmus pôsobia opatrenia štátu


- základné ekonom. otázky – 1. čo vyrábať – rieši aké výrobky
a služby, v akom množstve a kedy sa majú vyrábať, aby uspokojili
potreby človeka2. ako vyrábať – akým
spôsobom sa budú vyrábať rôzne tov. a služby3. pre koho vyrábať


- základné ekonom. zákony – 1. zákon vzácnosti
a alternatívne náklady
– vyjadruje, že ekonom. statky sú vzácne, pretože nedostatok
zdrojov neumožňuje všetky tov. vyrábať, kt. by chceli ľudia spotrebovať. Ide
o možnosť voľby s viacerých alternatívnych zdrojov, kt. sú
k dispozícií domácnostiam, podnikom a štátu. Alternatívne náklady sú
pri akomkoľvek rozhodnutí určené hodnotou druhého najlepšieho variantu, kt.
nebol zvolený2. hranica produkčných
možností

tým, že sú zdroje spoločnosti obmedzené utvárajú hranicu výrobných možností –
množina bodov, kt. vyjadrujú možné kombinácie výstupov dosiahnutých pri plnom
využití zdrojov3. zákon klesajúcich výnosov – ak postupne zvyšujeme
množstvo vstupov v rovnakých dávkach, pričom ostatné vstupy ostávajú
nezmenené, zväčší sa celkový výstup, ale množstvo dodatočných výstupov po
určitom čase bude klesať

B:
Finančné plánovanie a finančná analýza podniku- finančné plánovanie – proces, kt. zahŕňa tvorbu fin. cieľov podniku
a opatrenia a činnosti na ich dosiahnutie. Výsledkom fin. plánovania
je fin. plán, ktorý má tieto úlohy:
- určiť potrebu kapitálu a jeho štruktúru- určiť potrebu peň.
prostriedkov- zabezpečiť optimálne
financovanie investičných zámerov- zabezpečiť platobnú schopnosť
podniku


- štruktúra a obsah fin. plánu: 1. ciele podniku
2.
základné stratégie3. dlhodobý
fin. plán4. krátkodobý
fin. plán a rozpočty5. hodnotenie
úrovne fin. plánu3. dlhodobý fin. plán -
zameriava sa iba na vybrané oblasti a vyjadruje budúcu potrebu kapitálu na
uskutočnenie investičných zámerov, určiť spôsob získania kapitálu.4. krátkodobý fin. plán
a jeho časti – a. plán zisku –
plánovanie N a V, HVb. plán nerozdeleného zisku – súhrn dosiahnutých ziskov po zdaneníc. fin. bilancia – poskytuje prehľad o fin. situácii podnikud. plán cash-flow – plán toku hotovosti, poskytuje informácie
o príjmoch a výdavkoch podniku
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.