referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Ekonomika - Téma č. 8
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 637
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
 - valné zhromaždenie – naj orgán spoločnosti a zvoláva ho predstavenstvo. Rozhoduje o všetkých dôležitých skutočnostiach, kt. sa týkajú činnosti spoločnosti. Rozhoduje sa hlasovaním, rozhoduje v nej ten, kto vlastný kontrolný balík akcií
- predstavenstvo – štatutárny orgán, kt. riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene
- dozorná rada – kontrolný orgán, dohliada na výkon predstavenstva a uskutočňuje podnik. činnosť podniku 

- akcia – cenný papier, s kt. sú spojené práva akcionára ako spoločníka spoločne podieľať sa na jej riadený, jej zisku a pri fin.
zostatku pri jej zániku

-
druhy akcie:

a. podľa práv a povinností majiteľa: - základné – ich majiteľa sú nositeľmi všetkých rizík spojene s podnikaním

- prioritné – spája sa s nimi rôzne zvýhodnenia, kt. zákon vymenúva. Majiteľ prioritných akcií nemá právo hlasovať

b. podľa prevoditeľnosti: - na meno -  prevod sa uskutočňuje rubopisom

- na majiteľa – prevod práv spojených s držaním akcií sa uskutoční iba odovzdaním
- vinkulované – prevod je viazaný so súhlasom predstavenstva

- výnosy z akcií – akcia má 2 zdroje výnosu a to dividendy – časť zisku, kt. sa podľa rozhodnutia valného zhromaždenia určí na rozdelenie medzi akcionárov a ážio – zisk zo stúpajúceho kurzu akcií

- holdingová spoločnosť – kapitálová spoločnosť vlastniaca kontrolní balík akcií viacerých právne samostatných spoločnosti, čo umožňuje koordinovať a kontrolovať ich činnosť. Právna subjektivita ovládaných spoločnosti sa zachováva, ale ich ekonomická samostatnosť sa čiastočne obmedzuje

- tichá spoločnosť – špecifická právna forma podnikania vznikajúca na základe zmlúv o tichom spoločenstve, kde sa 1 strana zaväzuje (tichý spoločník) poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa  s ním na jeho podnikaní. 2 strana sa zaväzuje vyplácať časť zisku. 


B: Cenné papiere

- sekuritizácia – presuň peňažného kapitálu do CP (fiktívny kapitál)
- CP – dokument, kt. potvrdzuje, že investor investoval určitú sumu z čoho mu vyplývajú určité práva na majetok, rozhodovanie a informácie.

- podoby CP:

1. listinné – skladajú sa: plášťa -  hl. listina (textová časť)

kupónový hárok – obsahuje kupóny na výnos s prevzatia papiera
talón (obnovovací list) slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárku, nie je CP ale legimitačným lístkom

2. dematerializované – existuje len ako zápis v evidencii, sú uložené v PC v centrálnom depozitári CP, operácie s nimi sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodov na účtoch

3. ibomilizované – listinné CP uložené emitentom v centrálnom depozitári 

- členenie CP:

1. z hľadiska ekonom. funkcie: A, peňažného trhu – pokladničné poukážky – CP so splatnosťou do 1 roka a potvrdzuje právo majiteľa požadovať pri ich splatnosti výplatu peňažných prostriedkov
- zmenky, šeky

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.