referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Ekonomika - Téma č. 8
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 637
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
B, kapitálového trhu – dlhopisy – CP, s kt. je spojené právo jeho majiteľa žiadať splatenie dlžnej sumy do výšky menovitej hodnoty a vyplácanie výnosov.

Formy dlhopisov:

- štátne dlhopisy (MF SR)
- komunálne obligácie (VÚC, obec al. mesto)
- bankové obligácie
- podnikové obligácie
- zamestnanecké obligácie
- hypotekárny zálohový list – CP, kt. menovitá hodnota je krytá pohľadávkami banky s hypotekárnych úverov
- vkladový list – emitujú  banky a sporiteľne ako potvrdenie o dlh. Vklade drobných vkladateľov
- podielové CP – akcie a podielové listy
- deriváty – listina o budúcich operáciách s CP 

2. z hľadiska prevoditeľnosti

a. CP na meno 
b. na doručiteľa 
c. CP na rad 

3. podľa druhu práva

a. majetkové (akcie, dočasný list, podielový list)
b. dlhové (dlžobné záväzky, dlhopisy, vkladové listy, zmenky)
c. vecné (hypotekárne zálohové listy)
d. dispozičné (nákladné listy, skladové listy, záložné listy, prepravné doklady)

4. z hľadiska emisie

– hromadné (štátne akcie)
- individuálne (zmenky a šeky)

5. z hľadiska emitenta – štátne, komunálne, súkromné

6. podľa spôsobu vyplácania výnosov

– pevný výnos (dlhopis)
- pohyblivý výnos (vklad. list)
- premenlivý výnos (akcia)
- neúročené CP (šek)

7. podľa zastupiteľnosti – zastupiteľné – akcie, podiel. listy

- nezastupiteľné – zmenka, šek

8. podľa miesta vydania – národné, zahraničné, medzinárodné 


- operácie s CP:

a. emisia – uskutočňuje sa na primárnom trhu, jej účelom je získať kapitál. Základne metódy emisie: - vlastná emisia – emitent sám predá verejnosti CP a opčná emisia – poverenie inštitúcie, kt. má oprávnenie na výkon tejto činnosti.

b. úschova – na základe písomnej zmluvy o úschove, uschovávateľ sa zaväzuje prevziať listinný CP na uloženie do úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu
- správa – na základe písomnej zmluvy o správe CP. Správca (obchodník s CP) sa zaväzuje, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, kt. sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s CP. Majiteľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu
- uloženie – predstavuje úschovu a správu CP   
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.