referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Melánia
Štvrtok, 30. júna 2022
Ekonomika - Téma č. 10
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 346
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

Téma č.10

Štátne podniky a organizácie, družstvá a živnosti

- štátny podnik – zakladatelia sú ústredné (príslušné ministerstvá) al. miestne orgány št. správy (VUC). Majetok, s kt. hospodária je vo vlastníctve štátu
- typy št. podnikov:

a. štátno-manažerského typu – podnikateľské subjekty, kt. cieľom je dosahovanie zisku radiacimi orgánmi (riaditeľ a dozorná rada)
b. verejnoprospešné podniky – predmetom ich činnosti je uspokojenie verejnoprospešných záujmov, nie dosahovanie zisku. Zakladať sa môžu len v tých oblastiach, kt. určí príslušná vláda. Na čele podniku je riaditeľ, kt. sa zodpovedá zakladateľovi pretože sa v ňom vytvára dozorná rada.

- rozpočtové a príspevkové organizácie – štátne organizácie (podniky), kt. sú čiastočne al. úplne napojené na štátny rozpočet
- družstvo – vzniká na základe dobrovoľného združovania majetku súkromných vlastníkov s cieľom jeho spoločného využívania. Členom družstva môže byť FO a PO. Družstvo je PO, preto ako celok zodpovedá za svoje záväzky a ručí za ne celým majetkom. Členovia za záväzky neručia a nezodpovedajú. Môžu voľne vstupovať a vystupovať, ak splnia podmienky, kt. určujú stanoví. Výška ZI je 50 000 a založenie si vyžaduje, aby sa konala ustanovujúca členská schôdza družstva, kt. určuje ZI, schvaľuje stanoví, volí predstavenstvo a kontrolnú komisiu. Vzniká zápisom do obchodného registra. Je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond a to vo výške 10 % ZI a pravidelne ho dopĺňať najmenej o 10 % ročného zisku až kým nedosiahne výšku ZI

-
orgány družstva – členská schôdza – naj radiaci orgán a rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa činnosti družstva

- predstavenstvo – štatutárny organ, kt. riadi činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach.
- kontrolná komisia – kontrolný orgán a je oprávnený kontrolovať všetky činnosti družstva. Za svoju činnosť zodpovedá členskej chôdzi


- zrušenie družstva

vyhlásenie konkurzu
- uplynutie doby, na kt. bol založený
- dosiahnutie cieľa
- rozhodnutím súdu
- ustanovenie členskej chôdzi 

- súkromné podniky – podnikateľskými jednotkami a majetok týchto podnikov je súkromným vlastníctvom, za ich záväzky zodpovedajú ich vlastníci, kt. on nich rozhodujú

- členenie:

a. podniky jednotlivcov
b. obchodné spoločnosti

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.