referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Ekonomika - Téma č. 12
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 255
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
- výskum – nadväzuje na vedu a je pokračovaním tvorby nových poznatkov a hľadajú sa možnosti uplatnenia nových myšlienok
- vývoj – transformácia poznatkov vedy a výskumu do výroby. Nový poznatok dostáva podobu nového výrobku – prototyp s návrhom na konkrétne technické a technologické riešenie
- konštrukčná príprava výrobku – technické a materiálne riešenie výrobku
- technologická príprava výrobku
- organizačná príprava výrobku – rieši organizačné usporiadanie jednotlivých pracovísk


- výrobok – výstup výrobnej činnosti podniku, kt. má charakter: - finálneho výrobku (prešiel všetkými fázami výroby  a uspokojuje konečnú spotrebu), polovýrobok (výrobok, kt. prechádza na spracúvanie do iného podniku), nepodarok (nespĺňa predpísané parametre)
- nový výrobok – uspokojuje nové potreby al. na vyššej kvalitatívnej úrovne
- funkcie výrobku:

1. základná – úžitkový efekt
2. doplnková – kvalita, obal, dizajn 
3. rozširujúca – poradenstvo, servis, spôsob platby
4. konkurencie schopnosť – značka a image 

- právna ochrana výrobku – spojená zo značkou výrobku a musí spĺňať tieto funkcie: -rozlišovacia (na odlíšenie rovnakých výrobkov od rôznych výrobcov), propagačná, súťažná (odstraňuje anomimitu výrobcov a pomáha sa presadiť konkurencie)
- výrobný program – súhrn výrobkov vyjadrených v sortimente a kvalite
- výrobný plán – je konkretizácia výrobného programu v objeme a čase
- výrobná kapacita – predstavuje maximálnu výr. schopnosť za určite obdobie za optimálnych podmienok 


B: Nepriame dane 

- vyberá a platí ju do štátneho rozpočtu iný subjekt, ako ten na ktorého dopadá

DPH


- vyberá sa po častiach na každom stupni produkcie a distribúcie a to prostredníctvom osôb, kt. sú registrované pre DPH. Zaťažuje konečného spotrebiteľa, kt. DPH zaplatí v cene tovarov a služieb.
- platiteľ dane si môže od svojej daňovej povinnosti odpočítať tú časť dane, kt. zaplatil dodávateľovi pri nákupe – daň na vstupe

- náležitosti dane: - subjekt – zdaniteľná osoba – každá FO, PO, kt. vykonáva nezávislé akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel al. výsledky tejto činnosti. Za nezdaniteľné osoby sa nepovažujú: všetky štátne orgány a fondy, obce a VÚC, PO kt. sú orgánom verejnej moci

- registračná povinnosť – sú stanovené podmienky registrácie, kt. sa PO a FO stavajú platiteľom dane. Registračný platiteľa dane sú povinný štátu odvádzať daň ale majú aj právo na odpočítanie dane a môže byť: - povinná – vzťahuje sa na dosiahnutie obratu
1 500 000 SK za 12 po sebe kalendárnych mesiacov. Sú povinné podať žiadosť o registráciu najneskôr do 20. dňa mesiaca po mesiaci, v kt. dosiahli tento obrat

- dobrovoľná – neviaže sa na dosiahnutie obratu. Dôvod dobrovoľnej registrácie je využitie odpočtu dane na vstupe
- predmet – zdaniteľné obchody: a. dodanie tov. za protihodnotu v tuzemsku

b. dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku

c. dovoz tov. s územia 3 štátov

d. nadobudnutie tov. za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.