referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Európsky sociálny fond
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: molli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 418
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 
1. Európsky sociálny fond

ESF bol založený Zmluvou z Ríma 25. 3. 1957 a je najstarším štrukturálnym fondom EÚ. ESF je hlavným finančným nástrojom, ktorým Európska únia transformuje svoje strategické ciele v oblasti politiky a zamestnanosti do konkrétnych aktivít zameraných na:
▪zlepšenie odbornej kvalifikovanosti,
▪systém vzdelávania,
▪rast pracovného potenciálu občanov EÚ.

Cieľom ESF je teda podpora zamestnanosti v EÚ tým, že zamestnancom a firmám členských štátov EÚ napomáha pripraviť sa na nové globálne výzvy, ktorým musia čeliť. Financovanie je rozdeľované medzi členské štáty a regióny, a to hlavne tie, ktorých hospodársky vývoj postupuje pomalšie. Kvôli dosiahnutiu cieľov bude v rokoch 2007 – 2013 rozdelených medzi členské štáty a regióny EÚ asi 75 miliárd eur. Členské štáty EÚ si následne v rámci ESF vytvárajú svoje vlastné operačné programy, a to na základe skutočných potrieb.

Pomoc z ESF je nasmerovaná na:
▪boj proti dlhodobej nezamestnanosti,
▪uľahčenie integrácie mladých ľudí do pracovného procesu,
▪adaptáciu pracujúcich na procesy modernizácie v priemysle,
▪vyrovnanie príležitostí pre ženy a mužov,
▪integráciu postihnutých osôb do pracovného života.

Na to aby tieto body dostali konkrétnu podobu bola vytvorená Európska stratégia zamestnanosti, ktorá spája 27 členských štátov s cieľom spolupráce na zvyšovaní schopnosti Európy vytvárať viac lepších pracovných miest a zabezpečiť pre ľudí kvalifikáciu pre uplatnenie v rámci týchto miest.

O stratégii a rozpočte ESF vyjednávajú a rozhodujú členské štáty EÚ, Európsky parlament a Komisia. Jednotlivé programy, ktoré sa navrhujú na 7 ročné programové obdobia, v prípade SR to je Národný strategický referenčný rámec pre programové obdobie 2007 – 2013, sa pripravujú na úrovni členských štátov v spolupráci s Európskou komisiou. Schválený objem prostriedkov pre ESF z európskeho rozpočtu sa presúva na jednotlivé členské štáty, potom Európska komisia navrhne a schváli určité množstvo finančných prostriedkov na jednotlivé ciele a pre jednotlivé štáty a tiež jednotlivé priority Národných rozvojových plánov. Ďalšie rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivé projekty majú na starosti jednotlivé členské štáty Únie. Tieto operačné programy sú následne implementované prostredníctvom veľkého množstva verejných a súkromných organizácií. Medzi tieto organizácie patria národné, regionálne a miestne inštitúcie, vzdelávacia a školiace inštitúcie, mimovládne organizácie a dobrovoľnícke organizácie, ako aj sociálni partneri, akými sú napríklad odborové združenia a pracovné rady, priemyselné a profesijné asociácie a individuálne spoločnosti.

Finančné prostriedky ESF sa poskytujú hlavne na strategické, dlhodobé programy, ktoré sa zameriavajú na pomoc regiónom Únie, so zvláštnym dôrazom na regióny, ktoré zaostávajú za vyspelejšími regiónmi. Tu je cieľom hlavne zdokonalenie a modernizácia zručnsotí pracovnej sily a posilnenie podnikateľskej iniciatívy. Tým dochádza k povzbudeniu investičnej aktivity zo strany domácich investícií a tiež zo strany zahraničných investorov, pre ktorých sa takýto región s podporou z ESF stáva atraktívnejší. Prílev investícií potom pomáha pri dosahovaní vyššej prosperity a konkurencieschopnosti a tiež ku znižovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Únie.

2. Využitie ESF vrámci znižovania nezamestnanosti

2.1. Ako sa zúčastniť aktivít ESF?

Financovanie prostredníctvom ESF je dostupné v členských štátoch a regiónoch. ESF nepodporuje projekty priamo z Bruselu. Každý členský štát alebo región odsúhlasí s Európskou komisiou Operačný program pre financovanie z prostriedkov EFS na obdobie rokov 2007-2013. Operačné programy stanovia priority a svoje ciele pre financovanie prostredníctvom ESF. Možní účastníci, ktorí sa chcú zúčastniť na aktivitách ESF by sa mali spojiť s riadiacim orgánom vo svojom členskom štáte.

2.2. Rozsah ESF: všeobecný rámec

Financovanie z prostriedkov ESF v súčasnom programovom období rokov 2007-2013 je organizované na základe dvoch všeobecných cieľov:
1) Cieľ konvergencie resp. približovania:
Tento cieľ zahŕňa všetky regióny EÚ, v ktorých je hodnota hrubého domáceho produktu na hlavu pod hodnotou 75% priemeru v Únii. Krajiny a regióny spôsobilé v rámci cieľa konvergencie dostanú viac než 80% prostriedkov z fondov EÚ.
2) Cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti:
Tento cieľ zahŕňa všetky regióny EÚ, ktoré nie sú spôsobilé v rámci cieľa konvergencie.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.