referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Finančné riadenie podniku - maturitná otázka ekonomika
Dátum pridania: 14.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pe7er
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
- rozhodnutie o dlhodobých hmotných investíciách
- hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov
- ďalšie rozhodnutia (o finančných, krátkodobých, dlhodobých investíciách) Finančné rozhodnutie

- na financovanie svojej činnosti podnik využíva určité finančné zdroje
- členenie finančných zdrojov:

1. Podľa vlastníctva

a) vlastné (zisk, vklad majiteľa, odpisy)
b) cudzie (úvery, pôžičky, záväzky)

2. Podľa spôsobu získavania

a) interné (zisk, odpisy)
b) externé (úvery, dotácie, vklady vlastníkov)

3. Podľa doby splatnosti

a) krátkodobé
b) stredno a dlhodobé
c) trvalé


Finančná analýza

- je to rozbor finančnej situácie podniku
- úlohou je hodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili
- cieľom finančnej analýzy je poznať finančné zdravie podniku
- základnými podmienkami finančného zdravia podniku sú:
- likvidita (schopnosť uhrádzať záväzky)
- výnosnosť kapitálu vloženého do podnikania
Z hľadiska času možno finančnú analýzu rozdeliť:

a) ex post - predmetom analýzy sú dosiahnuté súčasne a minulé výsledky hospodárenia
b) ex ante - predmetom analýzy je finančná situácia v budúcnosti


Zdroje finančnej analýzy:

- účtovné výkazy (súvaha, výkaz cash-flow, výkaz ziskov a strát, výkazy vnútroorganizačného účtovníctva)
- výročná správa
- prospekty cenných papierov a k s nimi ÚJ obchoduje na burze
- ďalšie zdroje (hospodárska tlač, poradenské firmy)


Postup pri finančnej analýze:

- vypočítanie ukazovateľov finančnej analýzy z dostupných údajov
- porovnanie týchto ukazovateľov so vzorovými ukazovateľmi
- (hodnoty z porovnateľného finančne zdravého podniku)
- hodnotenie vývoja ukazovateľov v čase
- súhrnne hodnotenie finančného zdravia podniku, návrh na ďalší postup a formulácia cieľov pre tvorbu finančného plánu


Ukazovatele finančnej analýzy

1. Ukazovatele likvidity- okamžitá likvidita
- bežná likvidita
- celková likvidita
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.