referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Finančné riadenie podniku - maturitná otázka ekonomika
Dátum pridania: 14.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pe7er
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
2. Ukazovatele rentability – vyjadrujú určitú mieru zisku. Do pomeru sa dáva zisk s inými ukazovateľmi.

3. Ukazovatele finančnej stability- zadĺženosť
- stupeň zadĺženosti
- krytie úrokov
4. Ukazovatele aktivity a produktivity - obrat aktív
- obrat zásob
- doba obratu zásob
- produktivita práce
5. Ukazovatele trhovej hodnoty- kurz akcie
- dividenda na akcie

Finančné plánovanie je proces, ktorý zahŕňa tvorbu finančných cieľov podniku, opatrenia a činnosti na ich dosiahnutie
- výsledkom finančného plánovania je finančný plán

Úlohy finančného plánu
- určiť potrebu kapitálovej štruktúry
- určiť potrebu hotovostných peňažných prostriedkov
- zabezpečiť optimálne financovanie investičných zámerov
- zabezpečiť platobnú schopnosť podniku

Štruktúra a obsah finančného plánu
1. ciele podniku
2. základné stratégie
3. dlhodobý ( strategický) finančný plán
4. krátkodobý (ročný ) finančný plán
5. hodnotenie úrovne finančného plánu (správy o priebehu realizácie a rozhodovanie o úprave či zmenách finančného plánu)

Finančné plány
1) dlhodobý finančný plán – potreba prostriedkov na krytie investičných zámerov
- plánovaný výkaz ziskov a strát
- plánovaný výkaz príjmov a výdavkov

2) krátkodobý finančný plán – úlohou je zabezpečiť platobnú schopnosť , riadiť peňažné toky. Najčastejšie má podobu rozpočtu.
Má tieto časti:
-plán zisku
-plán nerozdeleného zisku
-finančná bilancia
-plán cash flow


Postupy tvorby finančného plánu

1.finančná analýzy
2.formulácia cieľov a základných stratégií
3.spracovanie dlhodobého finančného plánu
4.krátkodobý finančný plán a rozpočty
5.aktualizácia finančného plánu
6.hodnotenie, kontrola, úpravy, zmeny


Metódy tvorby finančného plánu

1.GLOBÁLNA – výchádza s vypracovaných čiastkových plánov, z nich preberá výšku finančných prostriedkov, snaží sa o stanovenie min. cieľov výroby, investícii a pod.
2.POSTUPNÉ ZOSTAVOVANIE ROZPOČTOV – finančný plán sa tvorí v súlade s rozpočtami predaja, výroby a pod. Porovná sa z navrhovaným finančným plánom a tak vznikne reálny variant.
3.METÓDA % PODIELU NA TRŽBÁCH – dávajú sa do pomeru všetky položky súvahy k objemu tržieb.
4.FINANČNÉ MODELOVANIE – využíva sa PC
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.