referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Typy ekonomík
Dátum pridania: 05.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KiKXiK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 507
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

Ekonómia

•mikroekonómia = skúma jednotlivcov domácností a produktov
•makroekonómia = zaoberá sa národným hospodárstvom ako celkom: makroekonomické ukazovatele

1. hrubý domáci produkt (HDP) =) množstvo výrobkov a služieb vyrobených na území konkrétneho štátu, bez ohľadu na to, či ide o domáce alebo zahraničné podniky
2. hrubý národný produkt (HNP) =) sleduje množstvo výrobkov a služieb vyrobených občanmi konkrétneho štátu aj na území iného štátu

VÝROBA, OBEH A SPOTREBA
výroba
– proces vytvárania hmotných statkov, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu a rozvoj spoločnosti
– činnosť, v ktorej sa pretvárajú výrobné vstupy (stroje, zariadenia, budovy …) na výrobné výstupy (výrobky, služby)

obeh
– výmena tovarov
– uskutočňuje sa prostredníctvom peňazí, kúpy a predaja
– barterové obchody: platba tovarom za tovar (pri zahraničných obchodoch, kde krajiny nemajú dostatok peňazí)

spotreba
– použitie statkov (produktov) na uspokojovanie výrobných aj osobných potrieb ľudí

TYPY EKONOMÍK

Čo vyrábať?
– určiť, aké druhy statkov alebo služieb je potrebné vytvoriť, v akých množstvách (koľko) a kedy
– vyrábať potraviny, priemyselný tovar, luxusný tovar …
– ideálne by bolo vyrábať všetky tovary, ktoré ľudia potrebujú

Ako vyrábať?
– treba rozhodnúť kto a pomocou akej techniky a technológie sa bude vyrábať

Pre koho vyrábať?
– znamená určiť spôsob rozdeľovania výsledkov výroby
– či rozdeľovať všetkým rovnako, alebo podľa toho, ako sa kto pričinil o rozvoj spoločnosti

podľa riešenia týchto troch základných otázok (triád) rozoznávame 4 druhy ekonomík:

1. ekonomika založená na zvykoch a tradíciách
– všetky rozhodnutia sa prijímajú na základe zvykov, tradícií, skúseností prenášaných z generácie na generáciu
– je to typ málo rozvinutej ekonomiky, pretrváva v nižších formách spoločnosti, dnes napr. v domácnostiach

2. príkazová ekonomika
– na triádu (3 základné otázky) odpovedá štát a jeho mocenské orgány
– prevláda štátne vlastníctvo a monopolné postavenie výrobcov, centrálne sú stanovené ceny i mzdy

3. trhová ekonomika
– založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže
– funguje prostredníctvom trhového mechanizmu, t.j. procesu, kde vstupuje do vzájomného vzťahu ponuka a dopyt
– o triáde rozhoduje spotrebiteľ, voľba závisí:
– čo vyrábať: od príjmov a ochoty spotrebúvať
– ako vyrábať: od konkurencie medzi výrobcami
– pre koho vyrábať: prostredníctvom ponuky a dopytu

4. zmiešaná ekonomika
–štát vytvára základný zákonný rámec, prijíma zákony, nariadenia a stará sa o uspokojovanie dôležitých spoločenských potrieb (výstavba škôl, zdravotníckych zariadení, zásobovanie energiou, MHD …)
– pomocou zákonov štát chráni sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.