Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európska únia

EURÓPSKA ÚNIA

–vznikla 1.1.1993 na základe tzv. Maastrichtskej zmluvy z bývalého Európskeho spoločenstva
–táto zmluva predstavuje komplexný celok, ktorý zahŕňa:
•zmluvu o hospodárskej a menovej únii
•zmluvu o politickej únii


CIELE EÚ

–zlepšenie životných a pracovných podmienok obyvateľov EÚ, spolupráca v sociálnej oblasti
–podpora ekonomického rozvoja vytvorením hospodárskej únie bez hraníc a menovej únie zavedením jednotnej meny euro
–stabilné a vyvážené obchodné vzťahy a zaručenie voľnej súťaže
–postupné vyrovnávanie ekonomickej nerovnováhy medzi rôznymi štátmi a regiónmi
–ochrana práv a záujmov členských štátov zavedením ručenia únie
–spolupráca v oblasti práva a vnútornej politiky
–rozširovanie EÚ o nových členov, predovšetkým o štáty strednej a východnej Európy
–pomoc rozvojovým štátom
–zachovanie mieru a slobody jednotnou obrannou politikou

Krajiny združené v EÚ majú celkovú rozlohu 3 231 000km2. K 1.1.2000 v nich žilo 376,4mil. obyvateľov a dnes je to cca 450mil. obyvateľov. Stala sa tak tretím najľudnatejším celkom sveta po Číne a Indii. EÚ nemá stále sídlo, jej riadiace orgány sa stretávajú v Bruseli, Luxembursku a Štrasburgu.

členské krajiny
od 1.1.1973 = Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko a Veľká Británia
od 1.1.1981 = Grécko
od 1.1.1986 = Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko
od 1.1.1995 = Fínsko, Rakúsko a Švédsko
od 1.5.2004 = Cyprus, Malta, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Česká republika a Slovinsko

Uchádzači o členstvo:
Turecko (prihláška zamietnutá pre porušenie ľudských práv a pre prítomnosť na Cypre), Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko

Symboly
•Vlajka – 12žltých do kruhu usporiadaných hviezd na modrom podklade
•Hymna – predohra 9. symfónie L. van Beethowena – „Óda na radosť“
•Deň – 9. máj = Deň Európy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk