referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Vybrané aspekty globalizácie
Dátum pridania: 26.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peteradamec
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 879
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 37.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 62m 0s
Pomalé čítanie: 94m 30s
 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Vybrané aspekty globalizácie

Úvod

Témou mojej seminárnej práce sú vybrané aspekty globalizáce.

Práca je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám pojem globalizácie. Druhá kapitola je zameraná na teoretické pohľady globalizácie. Tretia kapitola rozoberá vývoj globálnej ekonomiky. Štvrtá kapitola rozoberá zmeny v globálnej ekonomike. Piata kapitola popisuje ďalsie aspekty zmeny globálnej ekonomiky.

Práca načrtáva vybrané aspekty globalizácie v multidimenzionálnom pohľade. Fenomén globalizácie sa dnes považuje za kľúčový faktor ďalšieho vývoja svetovej ekonomiky. Zároveň vyvoláva značné diskusie (obhajcovia – odporcovia) tak v teoretickej, ako i praktickej podobe. Šírka názorov je značná: od tvrdení, že nejde o žiadny nový jav (iba modifikáciu už známych procesov), až po tvrdenia, že ide o kvalitatívne nový jav zásadného významu. Rôznosť názorov pretrváva i v súvislosti s pôsobiacimi faktormi v procese globalizácie, multiplikačnými efektami, ale i vývojovými procesmi do budúcnosti.

Ďalším uhlom pohľadu sú praktické javové podoby globalizácie: priame zahraničné investície (PZI), offshoring, outsourcing, ako aj diferencovaný vývoj v jednotlivých odvetviach. Úloha transnacionálnych korporácií ako nositeľov tohto procesu je nespochybniteľná. Vývojom sa však mení nielen ich stratégia, ciele, nástroje, ale aj praktická aplikácia v jednotlivých odvetviach.

1. Pojem globalizácia

Globalizácia sa stáva najdiskutovanejším fenoménom tak v teoretických kruhoch, vo vládnych kruhoch, ako i v celej spoločnosti.
Existuje celá plejáda názorov, od oslavných („globalizácia dáva šancu všetkým“) až po odsudzujúce a negatívne („globalizácia je prerozdeľovanie moci a rast chudoby“).

Zároveň však existujú i ďalšie názory: „globalizácia je výnimočný fenomén“, „globalizácia nie je nič nové, je to už dávno existujúci fenomén, ktorý len v súčasnosti vystupuje do popredia“.

Globalizácia sa tiež stotožňuje s internacionalizáciou, integráciou atď.

Existuje i rad teórií, v ktorých sa konštatuje, že „globalizácia postavila známe problémy – konkurenciu a hospodársky rast – na kvalitatívne novú planetárnu či globálnu úroveň“.

2. Teoretické pohľady na globalizáciu

V literatúre možno nájsť širokú paletu náhľadov na globalizáciu, a to tak z historického hľadiska (19. až 20. storočie), ako i z hľadiska obsahového. Uveďme si aspoň niektoré z nich.

Levit, T. roku 1985 pravdepodobne ako prvý použil pojem „globalizácia“ a definoval pomocou neho hospodárstvo na konci 20. storočia.

Drucker, P. roku 1986 vo svojej práci The Changed World Economy definuje globalizáciu ako zásadnú zmenu svetovej ekonomiky, pričom zmeny spôsobujú štrukturálne posuny na medzinárodných trhoch, v produktovej skladbe a obchode vyspelých krajín. Mení sa spôsob, akým je produkcia organizovaná.

Gordon, D. M. (1988) v práci The Global Economy definuje globalizáciu ako proces, v ktorom už nebudú žiadne národné produkty, technológie, žiadne národné korporácie, národný priemysel.

Reich, R. B. (1991) v práci The Work of Nations hovorí o ekonomickom systéme, ktorý sa stal integrovaným a globalizovaným v mnohých ohľadoch. V skratke možno povedať, že svetová ekonomika je omnoho viac integrovanou globálnou ekonomikou ako pred 50 rokmi.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.