referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Manažment
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 440
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
MO 12 – Manažment podniku

Manažment:

-je riadenie, vedenie, správa podniku.

V podnik. ekon. chápeme manažment v 2 podobách:
1.funkčná podoba – ako proces riadenia
2.inštitucionálna podoba – ako riadiaci aparát podniku

Manažérske funkcie (funkcie riadenia):
A.)plánovanie
B.)organizovanie
C.)vedenie ľudí
D.)kontrola
E.)rozhodovanie


A. Plánovanie

-proces stanovenia cieľov podniku, stanovenia zdrojov, postupov a prostriedkov na dosiahnutie cieľov.
Ciele – budúce stavy, kt. chceme dosiahnuť v určitej oblasti k určitému vymedzenému termínu.

Plánovanie
-stanovenie cieľov – ciele sú budúce stavy, kt. sa majú dosiahnuť k určitému, časovo vymedzenému okamihu. Ciele podniku majú byť: vecne vymedzené
merateľné
časovo ohraničené

-stanovanie prostriedkov na dosiahnutie cieľov – dôležité je zabezpečiť pri každom prostriedku aj ich vzájomnú vyváženosť.

Prostriedky na dosiahnutie cieľov:
pracovné – manažéri, robotníci, štábni prac.
materiálové – suroviny, mat., polotov.
kapacitné – stroje, zariadenia, výr. kapacity
finančné – úvery, zisk, akciový kapitál
-určenie ciest a spôsobov na dosiahnutie cieľov – predstavujú rôzne variantné riešenia na dosiahnutie cieľov podniku


B. Organizovanie

-súbor činností a procesov, kt. zabezpečujú plynulú činnosť podniku

Organizovanie v manažmente vytvára:
-organizáciu – nahrádza chaos poriadkom, živelnosť cieľavedomosťou a neurčitosť určitosťou
-hierarchické vzťahy – rôzne stupne riadenia, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti
-stabilita – prvky rovnovážnosti, pevnosti a zotrvačnosti
-synergické efekty – vyplývajú zo zapojenia viacerých činiteľov napr. vhodnou deľbou práce,..


C. Vedenie ľudí

-ide o bezprostredné pôsobenie manažérov na podriadených s cieľom dosiahnuť určité želané správanie. Súčasťou vedenia ľudí je aj motivácia a stimulácia.


D. Kontrola

-proces sledovania a hodnotenia javov alebo činností v riadenom podniku.

Fázy kontroly:
-zisťovanie skutočného stavu
-porovnávanie skutočného stavu s plánom alebo normou
-vyvodzovanie záverov pre rozhodovanie
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.