referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Finančné riadenie podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 393
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
MO 9 - Finančné riadenie podniku

Finanč. riadenie podniku
-aktívna činnosť finanč. menežérov, kt. sú ako sprostredkovatelia stojaci medzi A podniku a finanč. trhom.
Medzi základné úlohy finanč. menežérov patrí:
-finanč. rozhodnutie
-investičné rozhodnutie
-finanč. plánovanie
-FA

Investície
- kápitálové výdavky vynaložené na získavanie konkrétnych A. Zmyslom je teda vynaložiť urč. výdavok s cieľom získať v budúcnosti zisk.

Členenie:
1.podľa toho, do kt. časti A investujeme:
a)vecné (hmotné) - výsledkom je DHM (poz., bud., stroje) a KHM (zásoby,...)
b)nehmotné - nákup licencií, patentov, know-how,...(DNM)
c)finančné - cieľom je nákup rôznych CP

2.z hľadiska obratu maj. a viazanosti kapitálu:
a)investície do stálych (neobež.) A – (pozemky, budovy, stroje a zar., finanč. inv.)
b)investície do obežných A – (zás., pohľ. a KFM)

3.z hľadiska času
a)dlhodobé
b)krátkodobé

4. podľa rozsahu investície:
a) čisté investície – vynaložené na obstaranie nového majetku
a)obnovovacie investície – vynaložené na obnovu staršieho majetku (modernizácia)

Dlhodobé vecné investície

Rozhodnutie o dlhod. vecnom investovaní a rozhodnutie o forme získania finanč. zdrojov, kapitálu na jeho realizáciu patrí medzi najzávažnejšie podnikové rozhodnutia.
Investičné rozhodnutie – výber investície z viac. variantov riešenia rovnakého cieľa vecnej investície. Robí sa na zákl. vyhodnotenia investič. projektu (projektu rozvoja podniku), kt. obsahuje najvýznamnejšie ekonomické charakteristiky investície.
Zákl. ekonomické charakteristikami projektu sú:
-kapitálové výdavky – majú dlhodobú návratnosť (obr. viac ako rok)
-výdavky na obstaranie stálych A
-výdavky spoj. so zvýšenou potrebou obežných A (zásoby surovín, mat.)
-peňažné príjmy z projektu (cash-flow) – urč. sa za jednot. roky životnosti investície. Obsahom ročného peňažného príjmu je ročný zisk po zdanení zvýšený o odpisy. Odpisy sú súčasťou N, vykázaný zisk znižujú, ale nie sú reálnym výdavkom, preto sa musia k ročnému zisku pripočítať
-životnosť projektu – obdobie, počas kt. sa projekt v podniku používa


Finančné investície

Sú osobitným druhom investovania, kt. podnik realizuje spravidla v týchto prípadoch:
·ak výnosnosť z finanč. investovania> ako výnosnosť (peňažný príjem) z investovania do investičných projektov (vecné investovanie)
·ak je to súčasť stratégie podniku, ak chce podnik získať podiel na inom podniku, príp. sa s iným podnikom spojiť alebo ho prevziať do vlastníctva a pod.
·využíva finanč. investície ako urč. spôsob sporenia peňazí na budúce projekty väčšieho rozsahu (výstavba novej prevádzky,...)
Predmetom finanč. investovania sú rôzne druhy CP (akcie, obligácie, Krátk.CP)
Portfólio CP – podnik si finanč. investovaním vytvára zásobu CP. Táto zásoba CP sa nazýva port-fólio CP. Podľa členenia A si vytvára portfólio Dlhod. CP a portfólio Krátk. CP.

Krátkodobé investície

Predstav. umiestnenie peňazí do obežných A a zahŕňa aj vecné aj finančné investície. Ide o inves-tovanie do: zásob, pohľadávok, do KFM
Rozhodnutie o investovaní do zásob a pohľ. musí vychádzať z finanč. plánu, musí rešpektovať výroby a predaja výrobkov. Zákl. kritériom rozhodovania je efektívnosť vynakladania finanč. zdrojov
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9728 731 slov
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9608 849 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.