referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Vnútorný obchod
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 265
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
1.) nákup tov. vo veľkom množstve prevažne u špecializ. výrobcov
2.) vytváranie zásob a ich skladovanie vo svojich skladoch
3.) predaj tov. maloobchod. s cieľom ich ďalšieho predaja al. výrobcom na ďalšie spracov.

Veľkoobchodníci poskytujú služby ako:
-sklad. tovar – preberajú náklady a riziká spoj. so skladovaním
-upravujú veľkosť balenia podľa požiadaviek a zvyklostí indiv. spotreb.
-vytvárajú obchod. sortiment
-vykonáv. dopravu, umožňujú rýchlejšie zabezpečiť dodávky tov.
-financujú odberateľov tým, že im poskyt. obchodný úver
-poskyt. inform. o trhu, o nových výr., o vývoji cien,...
-poskyt. poraden. činnosť
-podieľajú sa na dohotovovaní tov.,...

Členenie veľkoobchodu

Samostatní veľkoobchodníci – tov. kupujú do svojho vlastníctva a nesú úplné riziko, kt. vyplýva z tejto činnosti.
Makléri a agenti – tvoria skupinu veľkoobch., kt. tov. nevlastnia, fyzicky ním nedisponujú. Ich hl. úlohou je sprostredkovať nákup a predaj výr. a služieb.
Maklér – zbližuje kupujúceho a predávajúceho a je prítomný na rokovaní. Odmenu dostáva od účastníka, kt. ho úlohou poveril
Agent – zastupuje kupujúceho alebo predávajúceho na základe dlhodobej dohody.
Dodávkový veľkoobchod – tradičná forma, pri kt. zákazník tov. objedná, veľkoobch. ho dodáva, zasiela fak. a určuje čas jej splatnosti.
Integrovaný veľkoobchod –odvážací veľkooch. predstavuje CASH and CARRY

Cash and carry

-zakladá sa na myšl.: „zaplať v hotovosti a odvez si tov. so sebou.“
-je to veľkoobch. so samoobsluhou, kt. obchoduje s ohraničeným sortimentom tov. s vysokou obrátkovosťou. Drobným maloobchodníkom predáva za hotovosť.

Hl. princípy cash and carry:
-nákup v skladoch sa vykonáva samoobslužnou formou
-nákup je možný len na zákl. preukazu, kt. dostane zákaz. po splnení urč. podm
-zákaz. sú väčšinou drobní živnostníci
-nákup je možný len v dohodnutých mini. množstvách
-platba je možná len v hotovosti
-zákazník si sám odváža tovar

Výhody cash and carry:

Pre veľkoobchod:
-nakup. u výrob. veľké množstvá – dosiahne nižšie ceny
-vylúč. N na prepravu tov., ceny sa znížia
-keďže je platba v hotovosti, nie sú neplatiči
-zniž. sa potreba prac. síl

Pre zákazníka:
-rýchly presun tov.
-má prehľad o ponúkanom sortimente, kvalite (môže ho prezrieť)
-zákaz. si môže tov. dokupovať podľa svojich potrieb, zásoby mu neviažu fin. prostriedky, môže mať menej sklado. priestorov a na podnikanie mu stačí menší prevádzkový kapitál, kt. má neustálu obrátku
Nevýhodou je nutnosť hotovostnej platby a možnosti rizika spojen. so stratov peňazí a krádeže.


Technologický proces vo veľkoobch. sklade

Proces príjmu tov.:
-tento proces začína pristavením dopr. prostriedku ku skladu a vyložením tov. Tov. uložený na paletách urýchľuje priebeh prác, nepaletizované zásielky pôsobia opačne. Celý proces príjmu sa skladá z 2 častí:
a.)pri odbere dodávky (tzv. hrubý príjem) sa kontroluje počet kusov, hmotnosť a neporušenosť zásielky. Obvykle ho uskutočňuje vedúci skladu alebo ním poverený zástupca, kt. vodič odovzdá dodací list
b.)prebierka tov. (tzv. čistý príjem) sa skladá z kvantitatívnej, kvalitatívnej a sortimentovej kontroly a prebierky
Kvantitatívna prebierka:
-spočíva v tom, že príjemca vyberá z prepravených obalov tov., premeriava ho a prepočíta. Ide o fyzickú kontrolu a prebierku tov.
-vyhotovuje záznam prevzatého tov. na osobitnom tlačive – príjemke tov., kde si zaznačia údaje o dodávke tov., jednot. druhoch tov. a o dodáv.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Vnútorný obchod SOŠ 2.9858 386 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.