referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Vnútorný obchod
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 265
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
Pomocný technol. proces
-predstav. operácie, kt. sú vyvolané uskutočňovaním hlavného a vedľajšieho technologic. procesu. (zabezpeč. technic.-prevádzkovej pohotovosti predajne – kontrola a oprava pracov. zariadení), vytváranie optimálnych klimatiz. podm. pre tov. a ľudí, udrž. čistoty, protipož. a bezpečnosť. ochrana)

Pracovný proces:
Príjem tovaru – všetky operácie spoj. s fyz. prevzatím tov. a prevzatím zodpovednosti predajne za tov. Tvorí ho:
-objem tov. – spočíva v celkovom preberaní obsahu dodávky čo do množstva. Pri odbere musí vedúci predajne, resp. poverený pracovník prezrieť dodávku za prítomnosti odovzdávajúceho, pričom sa musí zamerať najmä na:
-preverenie počtu ks preprav. bez obalov, v ost. príp. počtu obal. jednotiek
-prever. hrubej hmotnosti dodávky
-prev. neporušenosti vonkaj. obalov
-porovnanie sigma (znak) dodávky s dodacím dokladom a s dopravnými dokladmi, čím zistí totožnosť dodávky
-prebierka tov. – sa uskut. podľa dodacích dokladov priamo v predajni al. v sklade. Pri nej sa zisťujú všetky zjavné chyby dodávky (množ., kval., záruč. lehoty, komplet., sortiment,...)

Skladovanie tov – skladov. sa prekonávajú čas. a priestorové rozdiely medzi nákupom a dodávkou
Príprava tov. na predaj – ide o rôzne operácie ako napr. porciovanie, váženie, meranie, bal., montáž...Cieľom je:
-urýchliť proces predaja pri tov.,
-upraviť tov. pred predajom
Vlastný predaj – je zákl. činnosťou predavača (privít. zákaz., zistenie jeho želania, dodatočná ponuka,...) Heslo: „náš zákazník – náš pán“

Poskytovanie služieb v maloobchode sa môžu deliť do 3 skupín:
-služby, kt. znižujú spotrebu času na nákup (donáška, zás. predaj)
-služby pri ponuke a predaji tov. (dovoz tov. do bytu, porada s odborníkmi,...)
-ostat. služby (opravy, servis. služby, detský kútik, parkovisko,...)

Prvky maloobchodného mixu

Umiestňovanie predajne
-správ. umiest. predajne je jedným zo zákl. predpokl. efektívnosti a perspektívnej existencie predajne. Podnik by mal zvažovať tieto faktory:
- koľko zákaz. môže očakávať
- soc. štruktúra obyv., kúpna sila obyv.
- nákup. zvyklosti spotreb. (či nakup denne podľa momentálnej potreby al. na dlhšie obd.)
- aký tov. bude podnikateľ predávať, či sa hodí na miesto, kde chce podnikať
- porovnávanie výsledkov za rok s nájmom
- zvoliť si formu ponuky (samoobsluha, pult. predaj,...)
- napojenie na mestskú dopravu a zabezpeč. parkoviska
- v čom je jeho predajňa lepšia než iná podobného typu v okolí, prípadne či bola v danom objekte predajňa jeho sortimentu a ak už nie je z akých dôvodov


Imidž
Imidž zahŕňa personál predavačov, čistotu, šírku a hĺbku sortimentu. Každá predajňa musí byť vybavená knihou prianí a sťažností umiestnenú na viditeľnom mieste.
Atmosféra je z veľkej miery daná:
- veľkosťou predajnej plochy (veľké plochy pôsobia neosobne, malé stiesnene)
- členením predaj. plochy (pôsobia zaujímavejšie a dôvernejšie)
- intenzitou (spôsobom) osvetlenia – intenzívne svetlo pôs. drsne, tlmené upokojuje a vytvára príjem. prostredie
- hudbou – dokresľuje charakter, využíva sa v pred. luxus a elegant. tov.

Cena
-peň. suma, kt. sa dohodne pri nákupe a predaji tov., al. sa vytvorí na ocenenie tov. na iné účely.
Faktory ovplyvňujúce výšku cien obch. podnikov:
-nadobúdacia cena tov. (tov. N) – obsahuje predajnú cenu výrobcu a vedľajšie obstara. N
-možnosť výberu dodáv. toho istého al. zastupiteľného tov. (porovnanie cien u jednot. dodáv.)
-N obch. podniku (na skladovanie, na prepravu, reklamu,...)
-výška zisku obch. podnikov – podnikateľ chce pokryť svoje vzniknuté N, ale dosiahnuť zisk, kt. je súčasťou cenovej prirážky (marže)
-iné, zákonom al. záväznými predpismi stanovené položky napr. DPH, clo,...
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Vnútorný obchod SOŠ 2.9858 386 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.