referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Vnútorný obchod
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 265
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 

MO 13 - Vnútorný obchod

Obchod je odvetvie NH, v kt. sa uskutoč. pohyb materiálnych statkov a služieb z výrob. sféry do sféry konečnej al. výrobnej spotreby. Najdôležitejšou úlohou obchodu je zásobovať spotrebiteľov tovarmi. Obchod dnes predstavuje väčšinou sprostredkujúci medzičlánok medzi výrobcom a spotrebiteľom. Pod pojmom obchod nesmieme rozumieť len predaj spotrebi. tov., ale aj zásobovanie priem., poľnohos. a iných úsekov NH potrebnými zariadeniami a mat. na výr. účely.

Základné právne normy využívané v obch. podnikaní:
-Živnostenský zákon
-Obch. zákonník
-Obč. zákonník
-Zákon o ochrane spotrebiteľa
-Zákon o cenách
-Daňové zákony a iné


Členenie obchodu

Z hľad. vlastníctva:
- súkromný
- družstevný
- štátny
Z hľad. územného:
- vnútorný - predáv. aj kupuj. z istej krajiny
- zahraničný – jeden účastník je zo zahraničia
Z hľad. rozsahu objemu predaja a väzby na spotrebiteľa:
- veľkoobchod – predaj tov. a služieb na ich ďalší predaj na ďalšie spracovanie
- maloobchod – predaj tov. a služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné použitie

Charakteristika a funkcie obchodných podnikov

-sú to podniky, kt. nakupujú tov. a bez spracovania ho ďalej predávajú.
Preklenovacia funkcia – vyplýva z:
priestorová (transtportná) – vyplýva najmä z prír. podmienok. (juž. ovocie v urč. pásme), al. ju spôsobuje koncentrácia výr. na urč. mieste, kde je to eko. najvýhod. (zdroje sur., prac. sily) Úlohou obchodu je zosúladiť výr. a spotrebu, realizovať prepravu tov. z miest výroby do miest spotreby.
časová (skladová) – výroba urč. tov. je sústredená do urč. čas. obdobia (zber poľnohosp. plod.) a jeho spotreba sa uskutočňuje po celý rok (konzerv. ovocie)

Kvantitatívna funkcia

– pri kvantit. vyrovnaní množstva vzniká rozpor medzi vyrob. a spotreb. množstvom. Buď sa uskutoč. výr. v mnohých malých podnikoch a obchod zaberá čiastkové množstvá (zberová f.), al. uskutoč. rozdelenie veľkých množstiev veľkovýrobcov do malých množstiev (rozdeľovacia f.)

Kvalitatívna funkcia

– obch. podnik ju zabezp. 2 spôsobmi:
zošľachtením tov. – (sklad. vína, zrenín, triedením ovocia,...) pretváraním výrob. sortimentu na obchodný – úlohou obchodu je sústrediť sortiment podľa požiadaviek spotrebiteľov. Každý výrobca vyrába len urč. sortim. tov. a zákazník požaduje pri nákupe širší sortiment od rôznych výrobcov.
Obchodný sortiment – je súbor tov, kt. je predmetom obchod. činnosti
Úverová (fin.) funkcia – obchod umožňuje odberateľom realizovať nákup aj pri nedostatoč. množstve fin. prostriedkov tým, že im poskytne tovar na úver.
Poradenská funkcia – súvisí s poskyt. odbor. rád spotrebiteľom
Informačná funkcia – má prenášať informácie z výroby do spotreby a opačne
Funkcia výr. charakteru – napr. konečná úprava konfekcie, príprava jedál, balenie, doprava,...
Riziková funkcia – obchod preberá na seba riziká spoj. so skladov. a dopravou, pri kt. sa tov. môže poškodiť, znehodnotiť, al. demódovať.


Veľkoobchod

-zahŕňa všetky činnosti, kt. súvisia s predajom tov. al. služieb FO al. PO, kt. ich chcú ďalej predať al. spracovať. Jeho činnosť môžeme rozdeliť do 3 zákl. oblastí:

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Vnútorný obchod SOŠ 2.9858 386 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.