referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Štvrtok, 22. apríla 2021
Svetové hospodárstvo
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 049
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
OSN – Organizácia Spojených národov → najznámejšia univerzálna medzinárodná medzištátna organizácia. Vznikla v roku 1945, sídlo má v New Yorku. Jej cieľom je zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi a podpora medzinárodnej spolupráce v hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, humanitárnej oblasti.

GATT – Všeobecná dohoda o clách a obchode → vznikla roku 1947, sídlo má v Ženeve. Jej cieľom je liberalizovať svetový obchod na základe znižovania ciel a odstraňovania iných prekážok obchodu. Nástupníckou inštitúciou GATT od roku 1995 je WTO(Ženeva) – Svetová obchodná organizácia → je to medzinárodná organizácia zaoberajúca sa pravidlami obchodu medzi členskými krajinami za účelom odstraňovania tarifných a netarifných prekážok v obchode. SR členom 1995.

NAFTA –Severoamerické pásmo voľného obchodu( USA, Kanada, Mexiko)
LAFTA – Latinsko americké združenie voľ. obchodu
CEFTA- Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode SR členom 1997
APEC – Rada pre hospodársku spoluprácu Ázie a Tichomoria
OPEC – Organizácia krajín vyvážajúcich ropu → pôsobí od roku 1960. Združuje 12 krajín (Kuvajt, Irak, Irán, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty, Katar, Lýbia, Nigéria, Alžírsko, Ekvádor, Venezuela, Indonézia
OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj → Pôsobí od roku 1961. Cieľom OECD je dosiahnuť čo najvyšší hospodársky rast a zamestnanosť, ako aj zvýšenie životnej úrovne v členských štátoch, a takto prispievať k rozvoju svetového hospodárstva. Prispieva tiež k rozšíreniu svetového obchodu na mnohostrannom základe bez diskriminácie a v súlade s medzinárodnými záväzkami. SR sa stala členom roku 2000.


Medzinárodný menový fond (MMF)

Menový systém = štátom organizovaný peňažný obeh na určitom území, v urč. období.
Bol zriadený v rámci zavedenia bretton-woodskeho menového systému ako špecializovaná vrcholná nadštátna finančná inštitúcia so sídlom vo Washingtone. Zmluva o MMF vstúpila do platnosti roku 1945.
Má tieto ciele:
·kontrolovať politiku menových kurzov členských krajín
·poskytovať konzultačnú a koordinačnú činnosť v oblasti menovej politiky
·podporovať kurzovú stabilitu
·poskytovať jednorazovú pomoc pri zabezpečovaní rovnomerného vývoja platobných bilancií (krátkodobé úvery)
·podporovať rozmach medzinárodného obchodu odstraňovaním devízových obmedzení
·ustanoviť mnohostrannú sústavu platieb pre transakcie medzi členmi

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj – IBRD – SVETOVÁ BANKA – vznikla spolu s MMF (nazývané dvojičky). Sídlo má vo Washingtone.

ČINNOSŤ IBRD:

Poskytovanie strednodobých a dlhodobých investičných úverov na rozvoj a štrukturálnu prestavbu ekonomík. Venuje sa najmä pomoci rozvojovým štátom. Chce podporovať hospodárske a sociálne napredovanie týchto štátov, a to prostredníctvom zvyšovania ich produktivity. V úsilí dosiahnuť tieto úlohy funguje IBRD ako úverový ústav. Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBRD – s činnosťou začala v Londýne roku 1991.
Hlavný cieľ: finančná a technicko-organizačná pomoc krajinám strednej a východnej Európy pri ich prechode na trhovú ekonomiku.

Pozornosť venuje:
·vybudovaniu súkromného sektora
·privatizácii a reštrukturalizácii štátneho sektora
·vybudovaniu bankového a finančného systému
·zlepšeniu životného prostredia
·podpore pri budovaní infraštruktúry


MEDZINÁRODNÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA

Je to proces, v ktorom sa cieľavedome prehlbujú vzájomné hospodárske styky medzi krajinami. Nastáva vzájomná prepojenosť a závislosť jednotlivých ekonomík, ktoré sa spájajú do medzinárodných ekonomických celkov – komplexov.
Mikroekonomická integrácia je založená na vytváraní a prehlbovaní vzájomných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi a môže mať rôzne formy, napríklad spoločný výskum trhu, servis a poradenstvo, dohody a špecializácii a kooperácii. Najvyšší
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9830 1349 slov
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9549 884 slov
Svetové hospodárstvo GYM 2.9849 1254 slov
Svetové hospodárstvo 2.9423 123 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.