referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Štvrtok, 22. apríla 2021
Svetové hospodárstvo
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 049
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
stupeň dosiahla mikroekonomická integrácia vo vytváraní nadnárodných – transnacionálnych korporácií.
Makroekonomická integrácia vzniká na základe spájania a zbližovania trhov jednotlivých národných hospodárstiev, čím sa vytvára nadnárodný ekonomický komplex. Podľa úrovne prepojenia jednotlivých ekonomík môže mať makroekonomická integrácia tieto stupne:
1.Pásmo voľného obchodu – členské krajiny zrušili colné tarify a kvóty vo vzájomnom obchode, ale pre nečlenské krajiny uplatňujú vlastnú colnú politiku
2.Colná únia – odstránili sa clá a kvóty a členské krajiny uplatňujú spoločnú colnú politiku voči ostatným krajinám
3.Spoločný trh - okrem colnej únie aj voľný pohyb pracovných síl a kapitálu
4.Hospodárska únia – spoločný trh a spoločný postup v určitých oblastiach hospodárskej politiky
5.Úplná ekonomická integrácia – únia – menová únia, spoločná fiškálna, sociálna a anticyklická politika, politická integrácia a nadnárodné orgány

Makroekonomické integračné zoskupenia v Európe
Integrácia v Európe začala v 50 tych rokoch.
Za „duchovných otcov“ európskej integrácie sa označujú Jean Monnet, Robert Schuman (franc.), ktorí boli iniciátormi integračných procesov.

RVHP – Rada vzájomnej hospodárskej pomoci vznikla roku 1949, založili ju bývalé socialistické krajiny. Zanikla roku 1991, sídlila v Moskve.(Sovietsky zväz, Československo, Maďarsko, Poľsko,NDR, Rumunsko,Bulharsko)
Základom európskej integrácie sú tri zmluvy:
ESUO – Európske spoločenstvo uhlia a ocele (MONTÁNNA ÚNIA) – spoločný trh pre montánne výrobky, vznikla roku 1951 na základe parížskej zmluvy.
EHS – Európske hospodárske spoločenstvo – vzniklo roku 1957 na základe prvej rímskej zmluvy (najdôležitejšia najrozsiahlejšia tvorí jadro integrač. procesu). Integrujú sa tu všetky odvetvia ekonomík.
EURATÓM – vzniklo roku 1957 na základe druhej rímskej zmluvy. Je to spoločný trh pre nukleárne výrobky.
Roku 1965 sa ESUO, EHS a EURATÓM zlúčili do EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA –ES. Štáty ES vytvorili colnú úniu. (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Belgicko.)
Roku 1959 vzniklo EZVO – Európske združenie voľného obchodu –pôvodný členovia: Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko. (dnes - Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island)
Medzi ES a EZVO sa vytvorilo pásmo voľného obchodu a neskôr sa vytvoril Európsky ekonomický priestor (rozšírenie pásma voľného obchodu o voľný pohyb T, S, kapitálu, osôb a rozvoj spolupráce v oblasti životného prostredia)


Vznik EÚ

Roku 1993 vošla do platnosti Maastrichtská zmluva (podpísaná v holandskom mestečku Maaschtrichte febr.1992), podľa ktorej sa ES pretransformovalo na Európsku úniu (EÚ). EÚ je najpokrokovejšie zoskupenie, ktoré znamená vytvorenie hospodárskej, menovej a politickej únie ako aj spolupôsobnosť v oblasti sociálnej, práv občanov a zahraničných vzťahov. V rámci EÚ platia tzv. štyri slobody: voľný pohyb ľudí, tovarov, služieb a kapitálu. To všetko sú znaky jednotného trhu, ktorý prinieslo ES – základný pilier EÚ. Maastrichtská zmluva priniesla ďalšie dva piliere:

·spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku
·spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí

Dnes má EÚ 27 členov: 6 zakladajúcich krajín a Veľkú Britániu, Dánsko, Írsko (1973), Grécko (1981), Portugalsko, Španielsko (1986), Fínsko, Švédsko, Rakúsko (1995), Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Malta, Cyprus (2004), Bulharsko, Rumunsko (2007)
Kandidátska krajina: Turecko.

Orgány EÚ:
Európsky parlament – zastupiteľský orgán občanov členských štátov - má 732 členov, ktorí sú volení priamo občanmi členských štátov EÚ. Formuje politiku a systém EÚ - schvaľuje rozpočet, kontroluje legislatívu a nemá zákonodarnú moc. Pod neho patrí európsky ombudsman.
Európska rada – zasadá v dvoch podobách:

1.RADA EÚ – v nej zasadajú premiéri a hlavy členských krajín a rozhodujú v najdôležitejších otázkach, určujú smerovanie integrácie – je to najvyšší politický orgán EÚ.( určuje politický rámec) Predstavenstvo sa mení na základe rotácie, každý členský štát predsedá šesť mesiacov. Schádza sa dvakrát do roka – Európske samity.
2.RADA MINISTROV - hlavný rozhodovací, najdôležitejší orgán zasadajú príslušní rezortní ministri a venujú sa konkrétnym otázkam. (sídlo Brusel)

Európska komisia – dvadsať nezávislých komisárov, je to výkonný orgán, ktorý ako jediný má právo navrhovať legislatívu a zabezpečovať jej uplatňovanie.(hybná sila EÚ) Podieľa sa na rokovaniach v Európskom parlamente.
Európsky súdny dvor –Rozhoduje spory členských štátov, posudzuje medzinárodné obchody, zabezpečuje súlad opatrení prijatých Radou alebo Komisiou s právom.
Dvor audítorov – Vykonáva audit, kontroluje spracovanie rozpočtu EÚ, preveruje hospodárnosť s financiami.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9830 1349 slov
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9549 884 slov
Svetové hospodárstvo GYM 2.9849 1254 slov
Svetové hospodárstvo 2.9423 123 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.