referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Právne formy podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 112
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 
-vzniká zápisom do Obch. registra. Pred podaním návrhu na zápis, kt. podáva predstavenstvo musí byť splatená aspoň polovica zapiso. ZI
-družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond družstva mini. vo výške 10% ročného čistého zisku, až kým nedosiahne výšku polovice ZI. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť počas trvania družstva na rozdelenie medzi jeho členov.
-v družstvách s veľkým počtom členov nahrádza členskú schôdzu zhromaždenie delegátov. Pri hlasovaní má každý člen 1 hlas.
-štatut. orgánom je predstavenstvo, kt. riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, kt. nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené inému orgánu.
-kontrolným orgánom je kontrolná komisia, kt. je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prejednáva sťažnosti členov družstva.
-schádza sa podľa potreby najmenej však raz za 3 mesiace. Funkčné obdobie členov orgánov družstva je maxi. 5 rokov, prvé volené obdobie po založení družstva len 3r.

Družstvo možno zrušiť z viacerých dôvodov:
a. uznesením členskej schôdze
b. vyhlásením konkurzu
c. rozhodnutím súdu
d. uplynutím doby, na kt. bolo družstvo založené
e. dosiahnutím cieľa, kvôli kt. družstvo vzniklo
-zrušení družstvo vstupuje do likvidácie. Likvidátori, kt. menuje členská schôdza navrhuje
rozdelenie likvi. zostatku. Členom sa najskôr vyplatí splatená časť vkladov, zvyšok sa rozdelí
medzi členov podľa ich podielu na ZI družstva.
-družstvo zaniká vymazaním z Obch. registra.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.