referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Finančný trh
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bpastorek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Vo fungujúcej trhovej ekonomike má finančný trh svoju nezastupiteľnú úlohu.Je miestom , kde sa stretáva dopyt po finančných prostriedkoch s ich ponukou. Prichádza k prerozdeľovaniu finančných
prostriedkov od subjektov , ktoré ich majú dostatok , k subjektom , ktoré majú nedostatok finančných
prostrietkov. Na strane ponuky sa nachádzajú subjekty , ktoré financie poskitujú. Stranu dopytu tvoria najmä podniky , ktoré finančné prostriedky potrebujú na financovanie svojích aktivít. Prostriedky tvoriace ponuku majú charakter úspor rôznych ekonomických subjektov.Týmito subjektmi sú okrem bánk domácnosti, firmy, vláda a cudzozemské zdroje.
Finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov na finančnom trhu zabezpečujú pohyb krátkodobého a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými subjektmi v národnom, ako aj medzinárodnom meradle.
Domácnosti po uhradení bežných výdavkov ukladajú prebytočné peniaze , prostriedky , do úspor.
Firmy po uhradení daní môžu rozhodovať o použití čistého zisku, o jeho následnom reinvestovaní, prípadne prerozdelení dividend medzi akcionárov. Čistý zisk sa tak premieňa na úspory, ktoré je možné následne investovať.Vláda hospodári sa štátnymi prostriedkami a v prípade prebytkového rozpočtu, ak rozpočtové príjmy prevýšia výdavky, jej ostanú voľné prostriedky. Ich využitím môže vystupovať v úlohe veriteľa.Vzhľadom na celosvetovú globalizáciu a internacionalizáciu finančných trhov sa pri obchodovaní domáci kapitál prelína so zahraničným.Tak sa môžeme stretnúť as zahraničnými investormi.Rozširením ponukím ponuky o cudzozemské zdroje sa zvyšuje aj šanca domácich subjektov na výhodné získanie prostriedkov.
Voľné finančné prostriedky spomenutých subjektov prechádzajú finančným trhom. Tieto finančné prostriedky získavajú dlžníci. Po ich použití nadobúdajú charakter investícii. Investície pritom môžeme rozdeliť na reálne investície a finančné inv.Charakter investícií závisí od ich využitia. Firmy po získaní finančných prostriedkov investujú do nákupu investičných statkov, t.j. strojov, zariadení, technológií, ktorých prostredníctvom vyrábajú svoje produkty. Taktiež firmy nakupujú tovary a suroviny, ktoré sú určené na ďalší predaj. Domácnosti investujú do nákupu domov, automobilov, spotrebičov atď. Vláda vydáva prostriedky na stavbu diaľnic, infraštruktúry, investuje do školstva, vedy a pod. V prípade, že sa investícia premení na reálny produkt, hovoríme o reálnych investíciách.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh SOŠ 2.9399 2216 slov
Finančný trh SOŠ 2.9544 948 slov
Finančný trh GYM 2.9590 1783 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.