referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Utorok, 27. februára 2024
Materiálové hospodárstvo podniku
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 455
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 
Materiálové hospodárstvo podniku

Zásobovacie činnosti

- zabezpečuje obstaranie hmotných vstupov pre podnikový proces.

Predmet obstara. rozlišujeme do 3 skupín:

1.) vstupné materiály
- sa zúčastňujú na podnikovom transformač. procese. Rozlišujeme:

* výrobkové materiály, kt. sa stávajú súčasťou výrobku
- zákl. mater. (tvorí hmotnú podstatu výrobku)
- pomocný mater. (dotvára výrobok, farby)

* technologické materiály (označujú sa aj ako podnikové prevádz. materiály, napr. mazadlá, nástroje, náradie, baliaci mater., čistiace prostriedky)

2.) polovýrobky
- také predmety obstarávania, kt. sa určujú spôsobom podieľajú na kompletizácii výrobku produktovaného vo vlast. výr. procese. Môže ísť o rôzne medziprodukty, kompletizačné časti...

3.) obchodné tovary
- nepodieľajú na kompletizovaní vlast. výrobku, ale stávajú sa v pôvodnej podobe predmetom ďalšieho predaja z rôznych dôvodov, napr. vzhľadom na požiadavku odber. v súvislosti s kúpou nášho výrobku (zásoby v obchodoch alebo v podniku spoločného stravovania.

Zásobovacie činnosti: nákup, preprava, skladovanie. Proces zásobovania vyvoláva rôzne otázky typu: Čo, koľko, kedy, odkiaľ a za akých podmienok treba alebo možno obstarať? Úlohou zásobovacích činností je zabezpečiť hmotné vstupy podnik. procesu v požadovanom množstve, kvalite, sortimente a čase.

Organizácia zásobovania
Zásobo. činnosť v podniku zabezpečuje útvar zásobovania, resp. nákupu. Organizačná štruktúra závisíod počtu dodáv. organizáci od územného rozmiestnenia dodáv. od výrob. zamerania a sortimentu, od technického vybavenia podniku atď. S organizáciou zásobovania súvisí aj problém spôsobov obstarávania mater. – ako sa realizujú jeho dodávky. Program organizácie obstarávania mater. určuje k akým termínom sa musí zabezpečiť určité množstvo vstupného mater. Určenie časových okamihov dodávok, resp. časových úsekov medzi jednotli. dodávkami, sa nazýva obstarávací rytmus.

3 základné spôsoby obstarávania:

1.) náhodné obstarávanie rieši dodávku až bezprostredne po vzniku potreby. Hovorí sa mu aj obstarávanie od prípadu k prípadu (zákazková výroba, krajčír, stolár,..)

2.) obstarávanie do zásoby znamená nakupovať mater. na sklad s tým, že skladovanie plní synchronizačnú funkciu zásobovania a výroby. Nazýva sa aj zásobovacím (skladovým) obstaraním. Je to najrozšírenejší spôsob obstarávania mater.

3.) bezskladové obstarávanie mater. sa neskladujú, ale zadávajú sa priamo do výroby. Keďže tu odpadá potreba synchronizačnej funkcie skladovania, nazýva sa tento spôsob aj synchrónne obstarávanie. Viac sa uplatňuje v obchode ako v priemysle.

Nákupná politika vychádza z poznatkov o výrobkoch poznatkov, o podmienkach výroby poznatkov, o dostupnosti mater. zdrojov informácií, o podmienkach získavania mater. Pri nákupnej politike musí venovať veľkú pozornosť prieskumu dodá. trhu. Na ňom sa získavajú info. o počte jednot. zdrojov mater., o ich kvalite, rozmiestnení a o podmienkach získavania mater. z jednot. zdrojov (doprava, cena, clá, dodávkové cykly,..). Snahou je získať info., kt. by umožnili variantné posúdenie možností zabezpečenia podnik. potrieb materiálom.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 2.9918 589 slov
Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 2.9772 2209 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.