referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Ekonomická stránka činnosti podniku
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 581
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
MO 8 – Ekonomická stránka činnosti podniku

Cieľom každého výrobného podniku je vyrábať výrobky tak, aby dosahoval čo najlepšie ekonomické(hospo.) výsledky.

a.)dosahovanie zisku:
-je podmienkou ďalšej existencie a rozvoja podniku
b.)zabezpečenie fin. stability a likvidity podniku:
-fin. stabilný podnik je taký, kt. má viac vl. zdrojov ako cudzích. Likvidný je taký podnik, kt. je schopný kedykoľvek uhrádzať všetky záv.
c.)efektívnosť výrobnej a ost. činnosti:
-meria sa vzťahom medzi výstupmi a vstupmi:
*maxi. výstupov pri daných vstupoch
*mini. vstupov pri daných výstupoch
*optimalizácia vzťahu medzi vstupmi a výstupmi
-pri zabezpečovaní činnosti podniku a dosahovaní vytýčených cieľov má prevažná časť vstupov formu N a prevažná časť výstupov formu V. Rozdiel medzi V a N za určité obdobie predstavuje výsledok hospodárenia.


Náklady a ich členenie

Náklad:
-v podniku rozumieme množstvo spotrebovanej živej a zhmotnenej práce vyjadrenej v peniazoch napr. spotreba mat, energie, odpra. práca, opotrebenie DM,..
V konečnom dôsledku vedú N vždy k zníženiu maj.
Definícia v Zákone o účtovníctve:
Náklady predstavujú zníženie ekon. úžitkov podniku (eko. úžitok je možnosť priamo a nepriamo prispieť k toku peň. prostr.)

Výkony – výsledok výr., obch. a inej podnik. činnosti. Je to objem vyprodukovaných hodnôt. Majú formu výr., polotov., prác a
sú vyjadrené v peniazoch. Výkony sa stanú V až keď budú predané. V je objem realizovaných hodnôt.

1.)N z hľadiska podniku ako celku:
-sledujú sa vo fin. účtovníctve a N sa rozumie každé zníženie maj. vyjadrené v peniazoch. Patria sem:
*N, pri kt. je priama nadväznosť medzi znížením maj. a výkonmi podniku (napr. spotreba mat, energie, mzdy, odpisy,...)
*N, kt. vznikajú nedodržaním predpisov alebo pôsobením mimoriadnych vplyvov (napr. pokuty, penále, manká, škody,...)
*N, kt. vznikajú pri fin. operáciách (napr. poplatky bankám, burz. maklérom, platené úroky, kurz. straty,...)
*N prostredníctvom, kt. sa presadzuje politika štátu (dane, poplatky,...)

2.)N z vnútroorganizačného hľadiska:
-sledujú so vo vnútroorga. účtovníctve. N sa rozumie účelové a účelné vynaloženie maj. podniku v peň. vyjadrení.
Účelové vynaloženie maj. znamená, že sa vzťahuje priamo na výkon napr. spotreba plechu na výrobu plech. skrinky,
Účelné vynaloženie maj. znamená, že sa pri vytváraní výkonu pracuje hospodárne vtedy, ak sa dbá na to, aby bol čo najmenší
odpad plechu, a aby výkony boli väčšie.

Vecný a časový nesúlad medzi N a výdavkami
Výdaj:
-fyzický úbytok maj. pri tých druhoch, kde sa dá uskutočniť napr. výdaj mat. zo skladu do spotreby
Výdavok:
-úbytok fin. prostriedkov. Výdavok používame v súvislosti s pohybom peň. prostriedkov napr. výdavok na nákup kance. papiera. V účtov. Môže nastať vecný a časový nesúlad medzi N a výdavkami. Vecný a časový nesúlad medzi N a výdavkami musí sa odstrániť, aby sa vyčíslil výsledok hospodárenia, kt. sa vzťahuje na dané obdobie

Zabezpečenie vecného súladu:
-znamená preskúmanie či vzniknutý výdavok vôbec patrí do N príslu. obdobia.
Časový nesúlad:
-znamená, že v jednom období vznikne výdavok a v inom období je tento výdavok uznaný za N, treba rozlišovať časovo N.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.