referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Peter,Pavol
Streda, 29. júna 2022
Platobný styk
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 410
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 40s
Pomalé čítanie: 25m 0s
 
3.) Podľa vystaviteľa:
-bankový šek – vystavuje ho banka dlžníka. Dovozca musí zariadiť vystavenie šeku za neho vo svojej banke
-súkromný šek – vystavuje ho PO alebo FO , kt. má účet v banke. Dovozca vystavuje šek a odošle ho alebo odovzdá vývozcovi ako zaplatenie za dodávku.
Cestovné šeky sú špeciálnym druhom šekov vytvorených pre potreby cesto. šeku.
Cestovný šek musí obsahovať tieto náležitosti:
-ozn., že ide o cesto. šek
-príkaz alebo prísľub vyplatiť uvedenú sumu
-meno vystaviteľa
-podpis vystaviteľa šeku

Šek je splatný na videnie podľa zákona sú určené lehoty:
-8 dní pre šeky vystavené a splatné v tom istom štáte
-20 dní pre šeky vystavené v jednom a splatné v inom štáte
-70 dní, ak je miest vystavenia a platenia na rôznych kontinentoch
Pri predložených šekoch banka, kt. je šekovníkom kontroluje najmä:
-krytie na účte vystaviteľa šeku, t.j. dostatok peň. prostriedkov
-podpis vystaviteľa šeku, t.j. či súhlasí s podpisovým vzorom
-totožnosť majiteľa pri šekoch na rad

Protest šeku:
-ak bol šek včas predložený a nebol zaplatený môže majiteľa šeku vykonať postih proti vystaviteľovi šeku. Môže sa to urobiť:
a.)protestom šeku
b.)datovaným písomným vyhlásením šekovníka, že šek bol predložený, ale nebol zaplatený
Protest – verejná listina, kt. spíše notár, súd alebo miestny úrad. Protestom sa zisťuje, že osoba šekovo viazaná nesplnila záv. zo šeku. Protest je potrebné urobiť pred uplynutím lehoty na predloženie šeku.

Križovanie šeku:
-na zabránenie zneužitia šeku neoprávnenou osobu sa používa križovanie šeku, kt. môže byť:
a.)všeobecné – vystaviteľ alebo majiteľ šeku môžu križovať šek 2 rovnobežnými čiarami, medzi kt. nie je žiadne ozn. alebo ozn. „peň. ústavu“ alebo „CO“.
Čo znamená, že šekovník môže zaplatiť tento šek len peň. ústavu alebo len svojmu klientovi.
b.)osobitné – medzi 2 rovnobežnými čiaram je nap. konkrétne meno peň. ústavu a vtedy šekovník môže šek vyplatiť len označenému peň. ústavu, v prípade, že vyznačený peň. ústav je šekovníkom šek sa vypláca len svojmu klientovi.
Rozdiel medzi zm. a šekom:
-zm. je predovšetkým úverovým a až potom plato. prostriedkom

Dokumentárny akreditív
-je významným platob. nástrojom svet. obchodu. Základom pre akreditívy na medzinárodnej úrovni sú Jednotné zvyklosti a pravidlá pri dokument. akreditív, vydané medzinárod. obch. dohodou v Paríži. U nás je dokument. akreditív riešený v Obch. zákonníku, kde nájdeme zmluvu o otvorení akreditívu.
Dokument. akreditív je písomný záv. banky na základe žiadosti príkazcu, že poskytne určité plnenie tretej osobe (poverenému), ak poverený splní podmienky uvedené v akreditíve (dodanie dokumentov).
Banka príkazcu sa môže zaviazať, že poskytne takéto plnenie:
-zaplatiť určitú sumu pri predložení dokladov, a to buď ihneď alebo za určitý čas
-akceptovať zm., kt. vystavil poverený na banku dovozcu
-negociovať odkúpiť neakceptovanú zm., kt. vystavil poverený na banku dovozcu

Dokumenty pri DA:
-obch. faktúra
-dopravné dokumenty (konosament, želez. nákladný list...)
-colná faktúra
-poistný certifikát
-osvedčenie o pôvode, o kvalite, o nezávadnosti...
-zmenka
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Platobný styk SOŠ 2.9693 2270 slov
Platobný styk 2.9615 436 slov
Platobný styk SOŠ 2.9530 988 slov
Platobný styk 2.9700 743 slov
Platobný styk GYM 2.9499 2066 slov
Platobný styk SOŠ 2.9908 608 slov
Platobný styk SOŠ 2.9706 3897 slov
Platobný styk 2.9989 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.