referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Prokop
Pondelok, 4. júla 2022
Platobný styk
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 410
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 40s
Pomalé čítanie: 25m 0s
 
Náležitosti akreditívu:
1. meno a adresa príkazcu
2. meno a adresa beneficienta
3. suma akreditívu
4. dátum a miesto platnosti DA (do kedy a kde treba predložiť dokumenty predpisované akreditívom)
5. opis dokladov, kt. musí beneficient predložiť
6.opis tov., kt. sa má dodať
7. ozn. druhu akreditívu

Druhy DA
Podľa spôsobov platnosti DA:
-splatný na videnie – ihneď pri kontrole dokumentov
-s odloženou splatnosťou – v stanove. termíne po kontrole dokumentov
-s akceptáciou – akceptuje sa zm.
Podľa rozsahu právnej zodpovednosti bánk:
-odvolateľný, kt. sa môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť bez súhlasu povereného
-neodvolateľný, kt. sa môže zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom všetkých zúčastnených strán. Predstavuje pevný záv. vystavujúcej banky poskytnúť plnenie (zaplatiť akceptovať zm., negociovať dokumenty). Tento druh akreditívu sa používa najviac a môže byť potvrdený alebo nepotvrdený.
Potvrdený akreditív – pri kt. ďalšia banka (vývozcu) potvrdila beneficientovi akreditív na požiadanie otvárajúcej banky.
Nepotvrdený akreditív – vystupujúca banka požiada banku povereného, aby mu ho avizovala.
Použitie akreditívu (likvidácia):
-fáza nastane vtedy, ak poverený predloží v dobe splatnosti akreditív banke doklady so žiadosťou o zaplatenie, negociáciu, akceptáciu. Platnosť akreditívu končí vyčerpaním, zrušením alebo uplynutím stanovenej lehoty.

Fázy zaplatenia DA (patrí ku grafu):
1.KZ(akreditívne podmienky, druh DA, platnosť DA)
2.Žiadosť o otvorenie DA
3.Ozn. otvorenia DA
4.Potvrdenie DA
5.a.)tov.
b.)predloženie dokumentov a zm.
6.Vyplatenie DA
7.Predloženie dokumentov a zaťaženie akreditívu
8.Predloženie dokumentov a zaťaženie akreditívu

Dokumentárne inkaso
Zvyklosti platné pri DI sú medzinárodne upravené v Jednotných pravidlách pre inkaso obch. dokumentov, kt. vydala medzináro. obch. komora v Paríži (Obch. zákonník – zmluva o inkase).
Podstatou DI je, že vývozca dáva príkaz svojej banke, aby vydala dohodnuté dokumenty dovozcovi až po zaplatení určitej sumy alebo po splnení iného inkas. úkonu.

Zúčastnené strany pri DI:
Príkazca (vývozca) – predkladá doklady svojej banke a poverí ju inkas. príkazom
Vysielajúca banka – banka príkazcu, preberá od príkazcu dokum. s inkas. príkazom a posiela ich inkas. banke.
Inkasná banka – banka dovozcu (predkladajúca banka). Predkladá dokumenty dovozcovi a zabezpečuje inkaso, podľa inkas. príkazu.
Dovozca – platiaci. Je ten, kt. sa predkladajú doklady a kt. musí splniť inkas. podmienku.
Inkasný príkaz obsahuje:
1.meno predávajúceho a kupujúceho
2.zoznam predkladaných dokladov
3.inkasná suma v príslušnej mene
4.podmienky na videnie dokumentov – tzv. inkasné podmienky
5.inštrukcie pre prípad neprevzatia dokumentov
6.spôsob úhrady
Inkasné podmienky:
-dokumenty proti zaplateniu
-dokumenty proti akceptácii zm
-dokumenty proti čiastočnému plateniu a akceptácii zm.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Platobný styk SOŠ 2.9693 2270 slov
Platobný styk 2.9615 436 slov
Platobný styk SOŠ 2.9530 988 slov
Platobný styk 2.9700 743 slov
Platobný styk GYM 2.9499 2066 slov
Platobný styk SOŠ 2.9908 608 slov
Platobný styk SOŠ 2.9706 3897 slov
Platobný styk 2.9989 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.