referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Levoslav
Pondelok, 2. októbra 2023
Zahraničný obchod
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 358
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Obchodná bilancia (Balance of trade)
-vyj. vzťahu medzi celk. hodnotou vývozu (exportu) a celk. hodnotou dovozu (importu) tov. a služieb za urč. obd., a to bez ohľadu na termíny platieb (úhrad)
Rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu tvorí saldo OB.
Rozoznávame:
-aktívnu OB – hodnota vývozu> hodnota dovozu. Rozdiel = aktívne saldo OB
-pasívnu OB – hodnota vývozu suma peň. výdavkov. Rozdiel predst. saldo PB
Ide o prebytok PB, čiže je aktívna
-pasívna – suma peň. výdavkov> suma peň. príjmov. Saldo je pasívne, hovoríme o deficite PB
-vyrovnaná – suma peň. príjmov = sume peň. výdavkov
Kúpna zmluva v ZO
- súhlasný prejav vôle medzi kup. a predávajúcim na kúpu a predaj, t.j. výmenu hnuteľných vecí za peniaze. KZ sa predávajúci zaväzuje dodať kup. tov. a kup. sa zaväzuje odobrať predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu.

Pre právoplatný vznik sa musia splniť zákl. právne náležitosti:
- súhlasný prejav vôle oboch zúčast. strán. K uzavretiu musí dojsť slobodne, jasne, zrozumiteľne, jednoznačne
- spôsobilosť na právne úkony – sú to PO a FO zapísané v OR.
- forma vzniku KZ v ZO musí byť KZ len písomná
- právny dôvod uzavretia KZ je účel uzavretia zmluvy a stanovenie protiplnenia (kup. sa zaväzuje prebrať tov. a zaplatiť za tov.)
- dovolený obsah – nesmie byť v rozpore so zákonom, dobrými mravmi a verejným poriadkom
- možnosť plnenia posudzuje sa v súvislosti s devízovými predpismi krajiny

Obsah KZ
1.určenie zmluvných strán – musí sa uviesť meno a bydlisko FO al. názov a sídlo PO a poverení zástupcovia u PO
2.urč. druhu a kvality tov.– napr. opisom, uvedením značky, podľa vzorky, prehliadkou, vyskúšaním, ochutnávkou, al. uzančným označením.
3.množstvo – urč. sa buď v bežných meracích jednotkách al. v špeciálných. Udáva sa zvyčajne presne, ale u niekt. tov. sa stanovuje tolerancia /+;- 10%/. Može byť udané ako brutto/hmotnosť s obalom/, netto/čistá hmotnosť bez obalu/, tara/hmotnosť obalu/
4.urč. obalu – spôsob balenia zodpovedá druhu tov. a spôsobu prepravy. Za kvalitu zodp. predávajúci. Obal musí zodp. predpisom v krajine vývozcu aj dovozcu
5.urč. ceny – stanovuje sa spravidla pevnou sumou za jednotku množstva. Je vždy stanovená v urč. mene, to ale neznam., že sa v tejto mene bude aj platiť. Dodáv. môže stanoviť zľavy z ceny – rabat, kt. sa poskytuje za urč. podm. Iným druhom zľavy je bonifikácia – dodanie väčšieho množstva za tú istú cenu a používa sa u tov., kde sa predpokl. prirodz. úbytky (vysušením, vyparením, rozsypaním, rozprášením...)
6.urč. dodacej lehoty – rozliš. promptné obchody, kde dodávka bude splnená do 8 dní od podpísania zmluvy a dodávkové obchody, dodacia lehota je dlhšia ako 8 dní
7.platob. podm. – musí sa dohodnúť termín platby, miesto platby, mena a spôsob platby
8.urč. dodacích podm. – obs. riešenie prechodu rizík a N spojených s dodávkou tov. z predávajúceho na kupujúceho

Formy KZ
1. písomná forma
- vzn. na základe kontraktu – doklad, kt. obs. podstatné náležitosti KZ a uzatvára sa medzi kup. a predáv., kt. sú osobne prítomní na obch. jednaní al. sa uzatvorí len na základe predchádz. korešpondencie medzi nimi /dopyt, objednávka, ponuka/
2. uzávierkový list
- používa sa medzi obch. partnermi, akku kúpe prišlo pri aukcii
3. záverečná nóta
- písomné oznámenie štátneho orgánu pre zahr. styky, orgánu druhého štátu. Obs. podst. časti KZ a odvoláva sa na všeob. obchodné podmienky
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Zahraničný obchod SOŠ 2.9625 555 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9784 701 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9763 832 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9800 2950 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.