referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Marketingové informačné systémy (seminárna práca)
Dátum pridania: 25.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: macicek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 542
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Za objektívny základ skúmania trhu sa označuje marketingový mix, čo je súbor kontrolovateľných marketingových veličín, ktoré firma spája do určitého celku, aby vyvolala želaný efekt na cieľovom trhu. Marketingový výskum pozostáva z týchto krokov:
1. definovanie problémov a cieľov skúmania;
2. spracovanie plánu výskumnej štúdie;
3. realizácia plánu výskumu, zber a analýza údajov;
4. interpretácia výsledkov výskumu a spracovanie správy, návrh riešenia príslušného marketingového problému. Pri zbere informácií je nevyhnutné dbať, aby boli prehľadne uložené, rýchlo a ľahko dostupné a zabezpečené pred zásahmi nepovolaných. Vyhodnocovanie a interpretácia informácií sú kľúčom k dešifrovaniu významu a závažnosti informácií a tvoria podklad pre dôležité manažérske rozhodovania. Časti marketingového výskumu:
- sekundárny – zber, analýza a triedenie sekundárnych informácií z interných a externých zdrojov;
- primárny – ak nepostačuje sekundárny výskum. Členenie výskumu:
- kvantitatívny – ako vzrástol dopyt po určitom produkte;
- kvalitatívny – prečo sa spotrebiteľ preorientoval z jedného produktu na druhý. Členenie výskumu podľa techniky zberu údajov:
- dopytovanie – ústne, dotazníkom, telefonicky, elektronicky;
- pozorovaním – priame alebo nepriame – zber údajov o zmyslovo vnímateľných skutočnostiach v okamihu ich vzniku; osobne, prístrojmi;
- experimentovania – skúma vplyv určitého faktora; terénny (prírodné podmienky) alebo laboratórny (umelo vytvorené podmienky). Základné koncepcie marketingového manažmentu

1. výrobná koncepcia – hľadanie spôsobov na zvýšenie produktivity práce a produkcie;
2. výrobková koncepcia – hľadanie spôsobov na zvýšenie kvality výrobkov;
3. koncepcia predaja – hľadanie spôsobov zvyšovania podpory predaja, ak spotrebiteľ nenakupuje dostatočné množstvo výrobkov; cieľom je dosiahnutie čo najväčšieho zisku z predaja;
4. koncepcia marketingová – hľadanie spôsob na poznanie potrieb cieľového trhu a možností uspokojenia zákazníka efektívnejšie ako konkurencia; cieľom je dosiahnutie zisku z uspokojenia potrieb zákazníka;
5. spoločenská konkurencia – poznanie potrieb a záujmov trhov a uspokojenie týchto potrieb zvýšením blahobytu zákazníka a záujmov spoločnosti.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.