referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Všeobecná ekonomická teória (seminárna práca)
Dátum pridania: 25.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: macicek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 917
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Seminárna práca z predmetu
Všeobecná ekonomická teóriaVšeobecná ekonomická teória

1. metódy skúmania ekonomických javov
2. Metodológia ekonómie
3. Metodologické úskalia
4. Hospodárska politika
5. Mikro a makroekonómia
Zoznam použitej literatúry

Hontyová a kolektív: ekonomická teória. Bratislava: Elita, 1996.
Šlosár, r. – Búrová, S. – Fabová,Ľ. – Lisý,J.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995
Šlosár,R. – Šlosárová,A. – Majtán,Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996.
Šíbl,D. a kolektív: Malý slovník trhovej ekonomiky. Bratislava: Elita, 1991. 1. Metódy skúmania ekonomických javov a procesov. Metodológia je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním ekonomických javov a procesov. Je to súhrn všetkých používaných metód. Medzi klasické metódy skúmania patria:
a/ analýza javov a procesov – rozklad celku na jeho jednotlivé časti a prvky s cieľom dokonalejšieho poznania subčastí systému;
b/ syntéza javov a procesov – skúmanie javov jako celku, a to pomocou skladby častí a prvkov celku;
c/ indukcia javov a procesov – postup vedúci k všeobecnému poznatku na základe skúmania všetkých javov alebo len časti javov;
d/ dedukcia – postup od všeobecného k jednotlivému, při ktorom sa na základe poznatkov a tvrdení, ktoré sa považujú za objektívne, logicky vyvodzuje pravdivý záver;
e/ komparácia – porovnávanie javov v čase a priestore, na základe čoho sa dopsieva k identifikácii ich spoločných, resp. rozdielnych stránok;
f/ abstrakcia – zameranie sa na podstatu ekonomických javov a procesov. Ekonomické modely – poskytujú informácie o základných vzťahoch príčin a následkov a predstavujú efektívny nástroj pre ekonomické rozhodovanie nejakého aspektu ekonómie. Vyjadrujú sa pomocou rovníc, grafov, tabuliek; majú veľkú vypovedaciu schopnosť. Štatistiky – zdroje poznania ekonómie. Ekonometria – pomocná ekonomická disciplína. Využíva matematické a štatistické postupy na testovanie ekonomických hypotéz a ekonomických parametrov.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.