referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Všeobecná charakteristika verejných výdajov, faktory rastu a medzinárodná komparácia VV
Dátum pridania: 26.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zbynko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 969
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 
1.Úvod
Do dnešnej podoby sa ľudská spoločnosť vyvíjala dlhé tisícročia. Jedným z výdobytkov civilizácie je aj štát, štátne usporiadanie so všetkými výhodami aj nevýhodami. Všetky atribúty štátnej moci by mali smerovať k systému všeobecnej spravodlivosti a harmonickej koexistencii každého člena spoločnosti. Rovnako tak aj štruktúra a tok verejných financií. Mali by byť alokované a prerozdeľované efektívne aj vzhľadom k stabilizácii ekonomiky.
Vo svojej práci chcem načrtnúť problematiku verejných výdajov, charakterizovať verejné výdaje vo všeobecnosti a ich vývoj z historického hľadiska, atribúty rastu VV, ale predovšetkým poukázať na rozdielnosť veľkosti a štruktúry VV v medzinárodnom kontexte.

2. Všeobecná charakteristika verejných výdajov
2.1 Čo sú verejné výdaje
Verejné výdaje sú tokom finančných prostriedkov v rámci verejnej rozpočtovej sústavy a na základe určitých zásad sú alokované na princípe neekvivalencie a plnej alebo čiastočnej nenávratnosti. Plnia rôzne fiškálne funkcie štátu, prípadne jeho súčastí. Konkrétne ide o financovanie jednotlivých činností štátu. A sice samotný štátny aparát, obrana, bezpečnosť, školstvo, sociálna a kultúrna oblasť a pod. Je stanovený systém ich prideľovania, čerpania a kontroly plnenia. VV teda slúžia k dosahovaniu určitých cieľov verejného sektoru, ale tiež k stimulácii určitého odvetvia (napr. zadaním štátnej zakázky na výstavbu dialnice), prípadne celej ekonomiky v čase recesie. 2.2 Ako sa verejné financie delia
Verejné výdaje môžeme rozdeliť na :
●Vládne výdaje (G), za ktoré, zjednodušene, vláda „niečo“ dostane. Za tieto prostriedky teda vykazuje aktíva. Na jednej strane majú spotrebný charakter, konkrétne nákupy, náklady na mzdy, neinvestičné pôžičky, a čo je velmi dôležité tiež platenie úrokov. Na strane druhej sú vládne výdaje investičné, teda úžitok z nich je „odložený“ a podstatnú úlohu tu zohráva časový faktor. Ide napríklad o nákup akcií, majetkových podielov, investičné pôžičky, apod.
●Transfery. Sú špecifické v tom, že z nich neplynie žiadne protiplnenie. Sú poskytované s určitým cieľom a na základe daných kritérií, ale subjektu, ktorý ich obdrží nevzniká žiadna povinnosť niečo vyprodukovať alebo poskytnúť.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.