referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Všeobecná ekonomika
Dátum pridania: 11.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 605
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ TEÓRIA

PODNIKANIE

- súbor činností, pomocou ktorých sa realizujú určité ekonomické príležitosti, ktoré poskytuje trh
- charakteristické znaky – sústavnosť, pravidelnosť, samostatnosť, sloboda, podnikanie pod vlastným – obchodným menom; zodpovednosť, ziskovosť
- hmotné zložky podnikania – budovy, stroje, zariadenia
- osobné zložky podnikania – ľudya
- nehmotné zložky podnikania – software, dobré meno

Základné funkcie podniku: 1. podnikateľská – výsledok – dosiahnutie zisku (uspokojovanie potrieb)
2. výrobná (produkčná) – výsledok – výrobky a služby
3. obchodná (obchodno – marketingová)
4. ekonomická – dôsledné vedenie účtovníctva
5. sociálna – starostlivosť o zamestnancov

Ciele podniku:

1. ekonomické ciele a zámery – dosahovanie zisku, zvýšenie objemu predaja, trhového podielu, znižovanie nákladov
2. sociálne ciele a zámery – v širšom prostredí, nielen zamestnanci, sponzorstvo

Základné členenie podniku:

1. na základe výsledku podnikania: a) výrobné podniky – náročné na kapitál
b) podniky služieb – náročné na pracovníkov

2. podľa príslušnosti k hospodárskemu odvetviu: a) priemyselné (strojárenský, chemický, elektronický...)
b) poľnohospodárske
c) dopravné
d) podniky spojov
e) stavebné (priemyselné, dopravné stavby)

3. podľa veľkosti: a) podľa počtu zamestnancov
b) podľa zisku
c) podľa kapitálovej vybavenosti
d) podľa objemu majetku

Výhody malých podnikov – zjedodušená organizačná štruktúra, rýchlejšia adaptácia na zmeny.
Nevýhoda malých podnikov – ťažšie získanie úverov ...
Výhody veľkých podnikov – výroba vo veľkých sériách, kapitál.

4. podľa vlastníckych foriem: a) súkromné
b) štátne
c) verejné – rozpočtové a príspevkové
d) podniky so zahraničnou kapitálovou účasťou
e) zahraničné podniky

5. podľa organizačno-právnych noriem: a) obch. spoločnosť – právnická osoba založená za účelom
podnikania
b) osobné spoločnosti – verejná obchodná spoločnosť
- komanditná spoločnosť
c) kapitálové spoločnosti – s. r. o., a. s.

Základné imanie – súhrn finančných a nepeňažných vkladov spoločnosti.

Obchodná spoločnosť – vzniká dňom zápisu do OR a zaniká likvidáciou alebo bez likvidácie (záväzky prechádzajú
na inú spoločnosť), vymazanie z OR.

VOS – ručí celým svojim majetkom, všetci spoločníci sú štatutárnymi orgánmi.

Komandidná spoločnosť – jedna časť spoločníkov ručí celým svojim majetkom a druhá časť ručí do výšky svojho
vkladu (komplementári).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.