referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cecília
Piatok, 22. novembra 2019
Prístupovy proces vstupu SR do EÚ
Dátum pridania: 20.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 567
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 
kritérií – k Hospodárskej a menovej únii a o prijatie spoločnej meny Euro (1. pilier). SR podporila i ciele Spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky a prejavila záujem o účasť na definovaní a formovaní Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (2. pilier). V oblasti Spravodlivosti a vnútorných záležitostí SR vyjadrila záujem o prehĺbenie spolupráce pri kontrole hraníc, v oblasti
azylového práva a migrácie, ako aj v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a pašovaniu drog už v čase prípravy na členstvo (3. pilier).

SR neplánovala požadovať pri rokovaniach derogácie (výnimky) z implementácie aquis communautaire. Požadovala však prechodné obdobia v tých oblastiach, kde to bolo odôvodnené vzhľadom na potrebu zlepšiť výkonnosť slovenskej ekonomiky, alebo zabezpečiť rozsiahle kapitálové investície. Takéto žiadosti boli nielen zdôvodnené, ale aj doložené realistickým plánom nevyhnutných krokov pre dosiahnutie harmonizácie s aquis.

Za kľúčové oblasti pre rozsah a obsah rokovaní boli považované najmä záležitosti vnútorného trhu, dopravy, životného prostredia, energetiky, poľnohospodárstva, regionálnej politiky a koordinácie štrukturálnych nástrojov. Ešte počas portugalského predsedníctva v 1. polroku 2000 otvorila EÓ so SR prvých osem negociačných kapitol legislatívy Európskej únie a šesť z nich predbežne uzavrela. Kapitoly ako Malé a stredné podnikanie, Vzdelávanie a odborná príprava, Veda a výskum, Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP), Štatistika a Vonkajšie vzťahy si nevyžadovali výraznejšiu modifikáciu slovenskej legislatívy, pretože integrácia v rámci Európskej únie nedosiahla takú úroven ako v kapitolách, ktoré nasledovali v neskoršom období. Priebeh a výsledky počas portugalského predsedníctva možno hodnotiť ako povzbudivý a pozitívny úvod.

Francúzske predsedníctvo (2. polrok 2000). Členské štáty Európskej únie rozhodli o otvorení ďalších ôsmich kapitol počas
francúzskeho predsedníctva. SR uzavrela ďalšie štyri kapitoly aquis communautaire – Rybné hospodárstvo, Ochrana spotrebitela a zdravia, Priemyselná politika a Kultúra a audiovizuálna politika. S očakávaním ďalšieho pokroku Slovensko do decembra 2000
predložilo Únii negociačné pozície vo všetkých zostávajúcich negociačných kapitolách. Celkovo možno konštatovať, že program stanovený na francúzske predsedníctvo bol naplnený, a to aj napriek skutočnosti, že najmä v počiatočnej fáze dochádzalo zo
strany EÚ k časovým posunom. Ak teda zhrnieme celkový stav rokovaní v roku 2000, tak SR otvorila celkovo 16 kapitol, čím splnila svoj interný cieľ – otvoriť počas prvého roka minimálne polovicu negociačných kapitol. Celkovo bolo uzavretých 10 kapitol a šesť ostalo na rokovacom stole s potrebou doplnenia informácií zo slovenskej strany, respektíve kvôli hľadaniu modifikovaných riešení. V rámci tzv. Helsinskej skupiny SR predbežne uzavrelo druhý najvyšší počet kapitol v roku 2000.

ROK 2001

Švédske predsedníctvo (1. polrok 2001). Summit v Nice v decembri 2000 potvrdil dôležitý strategický dokument Európskej komisie pre rozširovanie. Takzvaný road map (cestovnú mapu), ktorá zadefinovala harmonogram priorít EÚ v rokovaniach s kandidátskymi krajinami počas ďaľších troch predsedníctiev – švédskeho, belgického a španielskeho. Vzhľadom na svoj cieľ, vstúpiť  do EÚ spolu s ostatnými krajinami Višegrádskej skupiny, Slovensko kládlo v tomto období dôraz prednostne na prioritné kapitoly švédskeho predsedníctva – t.j. na kapitoly vnútorného trhu (Voľný pohyb tovaru, Voľný pohyb osôb, Slobodné
poskytovanie služieb, Voľný pohyb kapitálu) a na kapitoly Právo obchodných spoločností, Životné prostredie a Sociálna politika a zamestnanosť.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ján Figel, Miroslav Adamiš – Slovensko na ceste do Európskej únie – Kapitoly a súvislosti
Podobné referáty
Prístupový proces vstupu SR do EÚ 2.9663 4583 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.