referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Utorok, 16. apríla 2024
Podnikanie v obchodných spoločnostiach
Dátum pridania: 17.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 155
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 8.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 50s
Pomalé čítanie: 22m 15s
 
ŠTÁTNY PODNIK

Zriaďuje ho štát. Jeho zakladateľom je príslušné ministerstvo, prípadne obecný úrad. Pri svojom založení dostávajú ŠP časť majetku štátu do užívania ako vlastný kapitál. Tento vlastný kapitál dopĺňajú z vytváraného zisku. Pre financovanie svojej činnosti môžu získavať aj cudzí kapitál. Zákon o ŠP rozlišuje 2 typy ŠP:

1. podniky zamerané na podnikateľskú činnosť – pre ktoré platí to, čo je to podnikanie a jeho ciele, uspokojiť ľudí.
2. podniky pre uspokojovanie verejnoprospešných záujmov – nie sú obvykle ziskové, resp. majú určité zisky a rozdiel medzi príjmami a výdajmi hradí štát. Štát má právo určovať ich činnosť, tj. stanovuje povinný predmet činnosti.

Rozoznávame
a) príspevkové organizácie – tieto organizácie majú vlastné príjmy, ktoré však na činosť podniku nestačia, a preto sú odkázané aj na príspevok zo strany štátu.(zdravotné zariadenia)

b) rozpočtové organizácie – nemajú príjmy, prípadne len nepatrné príjmy, a preto sú v plnej miere odkázané na príjmy zo štátneho rozpočtu.

Podnik ručí za svoje záväzky svojím majetkom. ŠP riadi riaditeľ, ktorý tiež zastupuje podnik na verejnosti ako štatutárny orgán. Menuje ho zakladateľ – štát. Riaditeľ menuje a odvoláva sovjho zástupcu s radou pracovníkov podniku, ktorý ho v dobe jeho neprítomnosti zastupuje. Poradným orgánom riaditeľa a kontrolným orgánom je Dozorná rada. Z vytvoreného zisku musí podnik zaplatiť odvody a dane štátu a zbytok zisku rozdeľuje podľa svojej potreby na zaistenie svojej činnosti. Zánik podniku upravuje Zákon o štátnom podniku.


PODNIK JEDNOTLIVCOV

Jeho zdroj kapitálu je buď vlastný alebo cudzí. Podnikateľ ručí neobmedzene celým svojím majetkom. Kompetenciu riadenia preberá buď štatutárny orgán, vlastník alebo riaditeľ. Pri rozdelení zisku musí najprv odviesť dane a príspevky do fondov. Celú svoju činnosť si kontroluje sám. Podnik môže zaniknúť bankrotom, zrušením živnosti. Súkromnými podnikmi sú obvykle malé podniky služieb.


OBČIANSKA OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ

Dve alebo viac osôb sa dohodnú o využívaní výkonov, prípadne veci na spoločný úžitok. Vedenie spoločnosti, trvanie spoločnosti, a rozdelenie zisku sa reguluje spoločenskou zmluvou. Ročne sa predkladá vyúčtovanie. Každý spoločník má právo nahliadnuť do účtovných kníh, ak bola spoločnosť vytvorená na neurčitý čas, tak majú spoločníci právo výpovede. Všetci ručia neobmedzene a solidárne.


DRUŽSTVO

Družstvo charakterizujeme ako spoločenstvo neohraničeného počtu osôb, založené na účel podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych, alebo iných potrieb svojich členov. Členom družstva môžu vyť FO aj PO.
Vznik – družstvo môže založiť minimálne 5 FO alebo 2 PO. Vzniká zápisom do obchodného registra. Pred podaním návrhu na zápis musí byť splatená aspoň 1/2 základného kapitálu. Súčasťou návrhu sú stanovy. Musí zriadiť nedeliteľný fond družstva (10% zo základného imania).
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.