referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Konkurz a vyrovnanie
Dátum pridania: 04.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mirolenivec
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 000
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 
Podnik, podnikanie, sanácia

Po nástupe trhovej ekonomiky začiatkom 90. rokov minulého storočia sa v novom slobodnom konkurenčnom prostredí vytvorili podmienky na podnikanie, čiže sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene za účelom dosiahnutia zisku. V závislosti od rôznych vplyvov či už vonkajších (prostredie na trhu, recesia) alebo vnútorných (nedostatky v manažmente, nadbytočné zariadenia), niektoré podniky stagnujú, prípadne upadajú. V prípade upadajúceho podniku je žiadúce realizovať predovšetkým sanáciu podniku, ktorá spočíva v záchrane podniku na základe výsledkov analýzy hospodárenia podniku, alebo vo vypracovaní konsolidačného programu, ak je na jeho základe podnik schopný obnovy, čo môže byť veľmi ťažké v prípade, že sa nachádza v tzv. triangeli ťažkostí. Vtedy má podnik problém vo výrobkoch nezodpovedajúcich požiadavkám trhu a v technológii neumožňujúcej výrobu kvalitných výrobkov.

Zánik podniku

Ak nie je možné obnoviť nerentabilný podnik sanačnými opatreniami, podnik je nútený ukončiť svoju činnosť. Zrušením podniku rozumie Obchodný zákonník právnu skutočnosť, s ktorou zákon spája zánik podniku. Zánikom rozumieme ukončenie právnej subjektivity právnickej osoby. Podnik zaniká dňom výmazu z obchodného registra. Podnik môže zaniknúť materiálne alebo formálne. V prvom prípade, keď úplne ukončí svoju hospodársku činnosť a v druhom prípade, keď hospodárska činnosť stále pokračuje, ale mení sa právna forma podniku alebo dochádza k fúzii podnikov. V zmysle Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a vyrovnaní môže podnik materiálne zaniknúť z rôznych dôvodov, ktorými sú:
- uplynutie doby, na ktorú bol založený,
- splnenie cieľov, pre ktoré bol založený,
- rozhodnutím podnikateľa o dobrovoľnom zrušení,
- úmrtím podnikateľa,
- vzájomnou dohodou spoločníkov,
- dobrovoľným zrušením pre dlhodobé straty v hospodárení a pre nedostatky v riadiacej a organizačnej činnosti, ako aj pre negatívny vplyv okolia,
- nútením rozhodnutím na základe konkurzu alebo potvrdením vyrovnania
Poslednou možnosťou sa budeme zaoberať.

Dôvody a účel konkurzného a vyrovnacieho konania
Podľa zákona č. 328/1991 o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, je účelom konkurzu alebo vyrovnania usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorý je v úpadku. Dlžník je v úpadku vtedy, keď má viac veriteľov a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky, alebo je predlžený.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.