referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Podnik a podnikanie
Dátum pridania: 07.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Shaggy.lp
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 158
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 

identifikačné číslo pridelené súdom,
5. predmet podnikania,
6. mená a bydliská spoločníkov a výška ich vkladu,
7. mená a bydliská osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom spoločnosti. Organizačno právne formy podnikania:
1.obchodné spoločnosti,
2.družstvá,
3.živnosti. Obchodná spoločnosť - právnická osoba, založená za účelom podnikania. Živnosti - fyzická osoba. Obchodný majetok spoločnosti - súhrn majetkových hodnôt.
Pohľadávka - dlžoba,dlh.
Základné imanie - súhrn peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov. Obchodné imanie spoločnosti - súhrn aktív a záväzkov spoločnosti.
Vklad spoločníka - peňažné alebo nepeňažné hodnoty, ktoré vkladá do spoločnosti jeden spoločník.

Zákon rozoznáva:
Založenie spoločnosti - zakladá sa spoločenskou zmluvou, zakladacou listinou alebo konaním ustanovujúceho valného zhromaždenia. Vznik spoločnosti - vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Zrušenie spoločnosti:
1.likvidáciou - zrušenie bez právneho nástupcu,
2.bez likvidácie - obchodné imanie prechádza na nového právneho nástupcu. Zánik spoločnosti nastáva vymazaním z obchodného registra. OBCHODNÉ SPOL.

1.Osobné spol. -spoločníci ručia celým svojím majetkom, aj neobchodným, a zúčastňujú sa na podnikaní osobne.
2.Kapitálové spol. - spoločníci ručia len obchodným majetkom, nemusia sa zúčasňovať na podnikaní.

Typy obchodných spol.:

1.Verejná obchodná spol.- aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom.
Patria sem osobné spoločnosti, to znamená, že spoločníci sa osobne podielajú na podnikaní a za záväzky spoločnosti ručia celým svojím majetkom. Veriteľ si môže uplatňovať nárok na splnenie záväzkov od ktoréhokoľvek spoločníka. Zakladá sa spoločenskou zmluvou.

2. Komanditná spol. - vzniká uzavretím spoločenskej zmluvi minimálne dvomi osobami (komandista a komplementár), je to zmiešaná spoločnosť, má znaky osobnej i kapitálovej spoločnosti, ktoré vyplývajú z rôzneho právneho postavenia dvoch skupín spoločnikov:
1. komandisti - prinášajú vklad, do ktorého výšky ručia za záväzky spoločnosti. Nezúčastňujú sa na podnikaní, nemôžu riadiť spoločnosť ale kontrolujú spoločnosť a majú podiel zo zisku.
2. komplementáry - neprinášajú vklad, zúčastňujú sa na podnikaní, ručia aj súkromným majetkom. 3. Spoločnosť s ručením obmedzeným - právnická osoba, ktorej základné imanie tvoria vopred stanovené vklady spoločníkov. Je to kapitálová obchodná spoločnosť. Spoločníci ručia obchodným majetkom do výšky vkladu zapísaného v obchodnom registri. Jedna osoba ju zakladá zakladateľskou listinou.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9428 2324 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9255 1657 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9403 1938 slov
Podnik a podnikanie GYM 3.0019 2177 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9699 320 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9813 810 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.