referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Sobota, 2. júla 2022
Podnik a podnikanie
Dátum pridania: 07.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Shaggy.lp
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 158
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 

Môže mať najviac 50 spoločníkov, základné imanie je 200 000, základný vklad spoločníka je 30 000 SK.

Orgány s.r.o.:
1. valné zhromaždenie - schvaľuje stanovy; rozhoduje o znížení alebo zvýšení základného imania; vymenúva a odvoláva konateľov a členov dozornej rady; schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku,
2. konateľ - štatutárny orgán, ktorý koná v mene spoločnosti a riadi ju.
3. dozorná rada - zriaďuje sa len ak to stanovuje spoločenská zmluva. Má minimáln troch členov. Kontroluje konateľov. O svojej kontrole informuje minimálne raz za rok, člen dozornej rady nesmie byť zároveň konateľ spoločnosti. 4. Akciová spoločnosť - základné imane je rozdelené na akcie s určitou nominálnou hodnotou. Spoločníci ručia len obchodným majetkom, akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

Akcia -cenný papier, s ktorým sú spojené určité práva a povinnosti akcionára. Základné práva akcionára:
1. podielať sa na riadení spoločnosti,
2. podielať sa na zisku a likvidačnom zostatku pri zániku.

Akcia obsahuje:
1. obchodné meno a sídlo spoločnosti,
2. číslo akcie a jej nominálnu hodnotu,
3. či je na meno alebo doručiteľa,
4. výšku základného imania a počet akcií v čase vydania,
5. dátum vydania a podpisy oprávnených podpisovať za spoločnosť.

Základné imanie akciovej spoločnosti je 1 milión.

Spôsoby založenia:
1.ak je jeden zakladateľ- zakladateľskou listinou,
2.ak sú dvaja zakladatelia- spoločenskou zmluvou,
3.postupné založenie - upisovaním akcií. Akcionári vydajú výzvu na upisovanie akcií (napr. inzerciou v tlači). Zakladatelia zabezpečujú vytvorenia základného imania prevyšujúceho ich vklady výzvou na upisovanie akcií. K upisovaniu dochádza zápisom do listiny upisovatelov. Prvý zápis robia zakladatelia spoločnosti. Ak je splatených 30% základného imania, môže sa konať ustanovujúce valné zhromaždenie.

Orgány a.s.:
1.valné zhromaždenie - koná sa minimálne raz za rok za prítomnosti akcionárou, ktorí vlastnia 30% akcií. Pôsobnosť valného zhromaždenia - schvaľuje stanovy; rozhoduje o znižovaní alebo zvyšovaní základného imania, vymenúva a odvoláva konateľa a členov dozornej rady; schvaluje ročnú účtovnú uzávierku,
2. predstavenstvo - štatutárny orgán s minimálne tromi členmi a predsedom. Riadi spoločnosť a koná v jej mene. Valnému zhromaždeniu predkladá správu o podnikatelskej činnosti a stave majetku spoločnosti. 3. dozorná rada - dohliada na predstavenstvo, skúma ročnú účtovnú uzávierku. 1/3 je volená zamestnancami a.s. Ak ich je v čase voľby viac ako 50, 2/3 volí valné zhromaždenie.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9428 2324 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9255 1657 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9403 1938 slov
Podnik a podnikanie GYM 3.0019 2177 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9699 320 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9813 810 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.