referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Dlhodobý majetok podniku
Dátum pridania: 18.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matillka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 547
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

Majetok z časového hľadiska:

Dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný majetok
- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko–ekonomické určenie, ich ocenenie je vyššie ako Sk 30 000,- a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky
- otvárky nových lomov, pieskovní a hliniská, technická rekultivácia a technické zhodnotenie ale nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku
- majetok, ktorý ocenenie je Sk 30 000,- a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok (ak sa tak rozhodne podnik)

Dlhodobý nehmotný majetok
- sú zložky majetku, ktoré ocenenie je vyššie ako Sk 50 000,- a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok .
- Zriaďovacie náklady, aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné práva, goodwill
- dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie je Sk 50 000,- a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok (ak sa tak rozhodne podnik)
Zriaďovacie náklady – spojené so zriadením alebo so založením nového podniku, notárske poplatky, súdne poplatky, náklady na mzdy, poistné ku mzdám, náklady na pracovné cesty, ostatné služby
Softvér- môže byť kúpený samostatne, alebo vytvorený vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s ním
Oceniteľné práva- vynálezy, licencie, práva k novým odrodám rastlín, novým plemenám zvierat, práva na literárne a filmové a divadelné diela, know – how
Goodwill- dobré meno podniku

Dlhodobý finančný majetok
- cenné papiere a vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok
- pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, ktoré podnik poskytol
- umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky , ktoré podnik obstaráva s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky
- súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
- dlhodobé pohľadávky – pohľadávky podniku voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Lehota splatnosti dlhodobých pohľadávok je dlhšia ako 1 rok

Krátkodobý majetok

Zásoby:
- materiál
- nedokončená výroba – predstavujú produkty, ktoré prešli spracovaním ale neboli na nich dokončené všetky operácie. Patria sem výkony činností, kde nevzniká hmotný produkt
- polotovary vlastnej výroby – produkty ktoré sú dokončené z hľadiska určitého výrobného stupňa, ale nie sú ešte finálnym výrobkom (napr. karoséria)
- výrobky – produkty vlastnej výroby, ktoré boli v danom podniku úplne dokončené a sú určené na predaj
- zvieratá – mladé, ryby, včely, kačice, sliepky
- tovar

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.