referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Dlhodobý majetok podniku
Dátum pridania: 18.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matillka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 547
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

Krátkodobé pohľadávky:
- doba splatnosti do 1 roka

Krátkodobý finančný majetok:
- peniaze v hotovosti
- ceniny (šeky, poukážky, stravné lístky, telefónne karty, kolky, známky, odberné poukážky na benzín)
- peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty respektíve s výpovednou lehotou kratšou ako 1 rok
- majetkové a úverové cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako 1 rok
- majetkové (akcie, podielové listy)
- úverové (obligácie, zmenky)

Obstaranie dlhodobého majetku
- sa označuje ako investičná činnosť
- spôsoby:
Kúpa
- za úhradu
- je to dodávateľská forma
- obstaranie majetku môže byť:
a. jednorázovo
b. postupné (postupný vznik nákladov)
- mnohé druhy dlhodobého majetku sa nedajú kúpiť naraz, ale náklady na ne vznikajú postupne. Hovorím vtedy o nedokončených hmotných a nehmotných investíciách
- úhrada obstarania DM formou preddavkov po dohode s dodávateľom
- prevod z obstarania investície na dlhodobý majetok sa uskutočňuje formou uvedenia DM do používania to znamená = majetok sa začal používať v podnikovej činnosti na účel, na ktorý bol obstaraný a spĺňa potrebné predpisy
- dokladom je protokol o zaradení DM do používania
vlastná činnosť
- pri tomto obstarávaní sa všetky náklady v podniku spočítavajú aktivovanie DM – je zaradenie DM vytvoreného vlastnou činnosťou do majetku aktív podniku
bezplatný prevod
- darovaním
- v podniku nevzniknú bežné náklady na obstaranie
preradenie z osobného používania do podnikania
- podnikateľ osobný majetok bude používať na podnikanie
na základe kúpy majetku, veci
- finančný leasing
- spôsob obstarania majetku – formou postupných splátok, nájomca používa prenajatý majetok v priebehu dohodnutej doby, za čo platí lízingové splátky
- nájomca na základe dohody odkúpi DM po skončení prenájmu zo dohodnutú cenu

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.