referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Dlhodobý majetok podniku
Dátum pridania: 18.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matillka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 547
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

Oceňovanie dlhodobého majetku
- peňažné vyjadrenie hodnoty majetku v Sk (cenách)
• vstupná cena
- obstarávacia cena
- reprodukčná cena
- vlastné náklady
- menovitá hodnota
• zostatková cena = vstupná cena – oprávky
vstupná cena – celková vyčíslená cena DM z ktorej sa pri odpisovanom DM uskutočňujú odpisy
obstarávacia cena – cena za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním
reprodukčná obstarávacia cena – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, určí ju súdny znalec, ak sa určí na základe porovnania s rovnakým (podobným) druhom majetku
vlastné náklady – cena pri DHM a DNM okrem pohľadávok vytvorenou vlastnou činnosťou
menovitá hodnota – cena, uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma n ktorú pohľadávky alebo záväzok znie
zvýšená vstupná cena – vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie DM v druhom roku a ďalších rokoch jeho používania (technickým zhodnotením sú výdavky na dokončenie prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu DM)

Zníženie ocenenia majetku môže byť :
• trvalé – prejavuje sa formou odpisovania a jeho celkovú hodnotu vyjadrujú oprávky
• prechodné, dočasné – prejavuje sa pri zničení úžitkovej hodnoty DM, trhovej ceny a zachytáva sa pomocou opravných položiek k majetku

Opotrebenie dlhodobého majetku
opotrebenie majetku
- vzniká tým, že sa zúčastňuje podnikateľskej činnosti buď aktívne (stroje) alebo pasívne (budovy)
- postupné opotrebenie dlhodobého majetku za určité obdobie vyjadrujeme odpismi
- neodpisovaný DM – pozemky, umelecké diela, zbierky, finančné investície a nedokončené nehmotné a hmotné investície
- pozemky, umelecké diela a zbierky neodpisujeme preto, že ich trhová hodnota má stúpajúcu tendenciu
- odpisovaný majetok – je celý DHM a DNM okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok
- DM sa v procese používania opotrebúva. Opotrebenie DM sa prejavuje ako zníženie jeho úžitkovej hodnoty DM, ktorá zodpovedá jeho opotrebeniu sa prenáša so výkonov podniku

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.